Przeskocz do treści

Blog

Ile trwa postępowanie upadłościowe konsumenckie, gdy upadły dłużnik nie posiada majątku?

06.07.2023 Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik nie posiada majątku  Osoby zainteresowane upadłością konsumencką bardzo często nurtuje pytanie, czy jak nie dysponuję żadnym majątkiem, to mogę wystąpić …

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną po śmierci najbliższej osoby – standaryzacja orzecznictwa

28.06.2023 Sprawy odszkodowawcze

Zadośćuczynienie, a odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, iż w obrocie powszechnym często zamiennie używa się pojęcia odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. …

Intercyza – co to jest i kiedy warto ją zawrzeć?

24.02.2023 Sprawy rozwodowe

Zagadnienie intercyzy wiąże się bezpośrednio z kilkoma istotnymi przepisami ujętymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które szczegółowo regulują kwestię stosunków majątkowych zachodzących między małżonkami.  Majątek …

Upadłość konsumencka małżonków – jakie są skutki dla wspólnego majątku?

19.02.2023 Prawo upadłościowe

Postawione w tytule dzisiejszego wpisu pytanie ma istotne znaczenie dla wielu osób, które rozważają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W praktyce bowiem może zdarzyć się, że …

Rozwód Gdynia – w jaki sposób przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

16.02.2023 Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie niewątpliwie należy do tych najbardziej doniosłych i istotnych w życiu człowieka. Osoba, która chce uzyskać orzeczenie o rozwiązaniu swojego małżeństwa powinna, przede …

Rozwód Sopot – jak przebiega sprawa rozwodowa i który sąd ją rozpatruje?

03.02.2023 Sprawy rozwodowe

Jednym z pierwszych pytań, które zadaje podczas konsultacji prawnej osoba zainteresowana przeprowadzeniem sprawy rozwodowej, jest pytanie o to, gdzie, a właściwie w którym Sądzie jej …

Komu przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań w sprawie rozwodowej?

17.01.2023 Sprawy rozwodowe

Jak ustalają ogólne przepisy prawa cywilnego, mające zastosowanie również do spraw rozwodowych, istnieje określona grupa osób, które mają prawo odmówić składania zeznań. Prawo do odmowy …

Rozdzielność majątkowa. W jaki sposób dochodzi do jej ustanowienia?

15.01.2023 Sprawy rozwodowe

W wyniku zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej. Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które nabyli wspólnie lub osobno podczas trwania ich …

Szybki rozwód? Rozwód w pół godziny? Czy to możliwe? Czyli kilka uwag na temat przebiegu sprawy rozwodowej

10.01.2023 Sprawy rozwodowe

Tytuł dzisiejszego artykułu może być nieco kontrowersyjny, ale podyktowany został przebiegiem jednej z ostatnich rozpraw rozwodowych, w których uczestniczyłem. Sprawa rozwodowa, w której reprezentowałem jedną …

O co pyta sąd podczas sprawy rozwodowej?

07.01.2023 Sprawy rozwodowe

W poniższym wpisie kontynuujemy tematykę dotyczącą zagadnienia, jakim jest jest przebieg sprawy rozwodowej. W swojej praktyce zawodowej notorycznie bowiem odnotowuję pytania związane z tym, jak …