Przeskocz do treści

Blog

Rozdzielność majątkowa. W jaki sposób dochodzi do jej ustanowienia?

15.01.2023 Sprawy rozwodowe

W wyniku zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej. Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które nabyli wspólnie lub osobno podczas trwania ich …

Szybki rozwód? Rozwód w pół godziny? Czy to możliwe? Czyli kilka uwag na temat przebiegu sprawy rozwodowej

10.01.2023 Sprawy rozwodowe

Tytuł dzisiejszego artykułu może być nieco kontrowersyjny, ale podyktowany został przebiegiem jednej z ostatnich rozpraw rozwodowych, w których uczestniczyłem. Sprawa rozwodowa, w której reprezentowałem jedną …

O co pyta sąd podczas sprawy rozwodowej?

07.01.2023 Sprawy rozwodowe

W poniższym wpisie kontynuujemy tematykę dotyczącą zagadnienia, jakim jest jest przebieg sprawy rozwodowej. W swojej praktyce zawodowej notorycznie bowiem odnotowuję pytania związane z tym, jak …

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, komu przysługuje?

03.01.2023 Sprawy odszkodowawcze

Na początek spieszę z wyjaśnieniami, tytuł niniejszego wpisu nie jest zbyt precyzyjny. Dlaczego? Otóż rodzinie osoby, która poniosła śmierć np. w wypadku samochodowym, czy w …

Czy przy okazji sprawy rozwodowej sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

27.12.2022 Sprawy rozwodowe

W zdecydowanej większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami tworzy się wspólność majątkowa małżeńska, która trwa do momentu rozwodu (konkretnie do uprawomocnienia się wyroku …

Odwołanie od wyroku rozwodowego – jak wygląda apelacja?

22.12.2022 Sprawy rozwodowe

Wielokrotnie wskazywałem już, że w polskim prawie obowiązuje zasada dwuinstancyjności, dotyczy to również spraw rozwodowych. Zatem strona niezadowolona z wyroku rozwodowego (z całości, bądź części wyroku) może …

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych – kiedy następuje?

20.12.2022 Sprawy odszkodowawcze

Zgodnie z ogólnie znaną zasadą, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w skutek czynu niedozwolonego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym …

Do którego Sądu mieszkaniec Gdyni powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

20.12.2022 Prawo upadłościowe

Jak już wielokrotnie o tym wspominałem – upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi na rozwiązanie problemu zadłużenia, uwolnienie się od długów i nowy start. Żeby móc skorzystać …

Zakład ubezpieczeń nie może zaniżać kosztów naprawy uszkodzonego samochodu

06.10.2022 Sprawy odszkodowawcze

Zasada pełnego odszkodowania Podstawową zasadą prawa odszkodowawczego wyrażoną w art. 361 § 2 k.c., jest zasada pełnego odszkodowania. Odszkodowanie ustala się z jednej strony respektując …

Jakie kwoty zadośćuczynienia przyznają Sądy w Polsce członkom rodziny zamarłego poszkodowanego?

22.08.2022 Sprawy odszkodowawcze

Podstawa prawna wypłaty zadośćuczynienia dla członków rodziny zmarłego  Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią …