Przeskocz do treści

Blog

Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Wniosek do sądu, krok po kroku.

17.03.2020 Sprawy rozwodowe

Kiedy dochodzi do rozwodu, bardzo często jednym z elementów, o którym musi zadecydować sąd jest kwestia ustalenia kontaktów między rozwiedzionymi rodzicami a dzieckiem. Z czego wynika …

Jak wygląda w praktyce prowadzenie sprawy frankowej?

30.10.2019 Porady prawne

Niewątpliwie ostatnie głośne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. polskiej sprawie frankowej zwiększyło zainteresowanie ze strony klientów możliwością pozwanego banku w tego typu sprawie. Kredytobiorcy dopytują, …

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

30.10.2019 Porady prawne

W dniu 11 września br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie prowadzonej pod sygn. akt C-383/18 orzekł, że gdy kredytobiorca wcześniej spłaci kredyt, to …

Jakie koszty sądowe należy ponieść w tzw. sprawie frankowej?

30.10.2019 Porady prawne

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu w całości umów dotyczących kredytów, które …

Sąd właściwy do rozpoznania tzw. sprawy frankowej

30.10.2019 Porady prawne

Jednym z pierwszych pytań, które nasuwa się osobie zamierzającej pozwać bank w sprawie dot. kredytu indeksowanego frankiem szwajcarskim jest pytanie o to, który sąd jest właściwy do …

Czy można unieważnić kredyt we frankach szwajcarskich?

29.10.2019 Porady prawne

Postawione w tytule pytanie zadaje sobie coraz większa grupa frankowiczów, którzy mają zaciągnięte kredyty indeksowane bądź denominowane frankiem szwajcarskim. Gwałtowny wzrost kursu szwajcarskiej waluty w ostatnich …

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. kredytów indeksowanych frankiem szwajcarskim

08.10.2019 Porady prawne

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu zajmowała się zapytaniem prawnym skierowanym do niego przez polski sąd, a dotyczącym …

Jak długo należy płacić alimenty na swojego byłego małżonka?

08.10.2019 Sprawy rozwodowe

W określonych sytuacjach, sąd np. w wyroku rozwodowym może zasądzić alimenty na rzecz byłego małżonka. Zasadniczo chodzi o dwie takie sytuacje. Pierwsza, małżonek rozwiedziony, który nie został …

Nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej – zmiany dot. zgłaszania wierzytelności.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Kilkukrotnie opisywałem już zmiany w upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie na skutek uchwalenia w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo …

Plan spłaty wierzycieli nawet na 7 lat.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Jak już kilkukrotnie o tym pisałem, od marca przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące tzw. upadłość konsumencką. Wiele zmian jest pozytywnych, długo oczekiwanych ale …