Przeskocz do treści

Skuteczna windykacja, od czego ją zacząć?

10.01.2022 Porady prawne

Zapewne niejeden czytelnik mojego dzisiejszego wpisu miał problem z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, uzyskaniem zapłaty za wykonaną usługę, wystawioną fakturę, czy sprzedany towar. Co w takich sytuacjach zrobić? Skierować sprawę do windykacji. 

Postępowanie windykacyjne, czym jest?

Postępowanie windykacyjnie najprościej rzecz ujmując, to zespół czynności podejmowanych celem odzyskania przysługującej wierzycielowi należności. Najczęściej obejmuje czynności związane z formułowaniem i przesyłaniem do dłużnika wezwań do zapłaty, kontakt mailowy czy telefoniczny z dłużnikiem, negocjacje mające na celu skłonienie dłużnika do zapłaty zaległości, a w skrajnych wypadkach skierowanie sprawy na drogę sądową. 

Od czego zacząć windykację? 

Windykację należy zacząć od ustalenia ile dokładnie zalega nam dłużnik i z jakiego tytułu. Trzeba zebrać dokumentację dotyczącą zadłużenia, zapoznać się z umową, zgromadzić nieopłacone faktury. Kolejny krok, to ustalenie wysokości zaległości, w tym obliczenie należnych odsetek. Warto zwrócić uwagę na kwestię odsetek, a zwłaszcza na ich rodzaj. Wierzyciel powinien precyzyjnie ustalić jakie przysługują mu odsetki, czy są to np. odsetki ustawowe za opóźnienie, czy może odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ewentualnie inny rodzaj odsetek.   

Pierwszy kontakt z dłużnikiem i przypomnienie o spłacie

Jeżeli dłużnik spóźnia się z zapłatą za fakturę, wykonaną usługę, spłatą pożyczki, a wierzyciel ustalił wysokość tego zadłużenia (m.in. obliczył odsetki), to kolejnym krokiem jest wysyłka do dłużnika przypomnienia, że zalega z płatnością. Można wysłać przypominającego maila, wezwanie do zapłaty, czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty. Nie zaszkodzi wykonanie telefonu z przypominającego o konieczności zapłaty. Jeżeli powyższe czynności nie dadzą oczekiwanego rezultatu, to nie pozostanie nic innego, jak przygotować pozew i skierować sprawę do sądu, a następnie wszcząć postępowanie egzekucyjne z pomocą właściwego komornika sądowego. 

 

Pamiętaj! Nie warto za długo odkładać podjęcia pierwszych czynności windykacyjnych. Dłużnik powinien wiedzieć, że wierzyciel jest zdeterminowany i podejmie wszystkie niezbędne kroki celem uzyskania zapłaty. 

Samodzielne prowadzenie windykacji

Oczywiście czynności windykacyjne wierzyciel może podejmować samodzielnie, jednakże praktyka pokazuje, że zlecenie tych działań radcy prawnemu czy też adwokatowi przynosi zdecydowanie lepszy efekt. Pełnomocnik bowiem przygotuje odpowiednie wezwanie do zapłaty, prawidłowo określi roszczenia, określi rodzaj odsetek, podpisze i wyśle wezwanie do dłużnika. Dłużnik widzi wówczas, że wierzyciel oddał sprawę do prowadzenia profesjonaliście i podejmuje wszelkie czynności celem uzyskania zapłaty. Dłużnik w tych okolicznościach może również spodziewać się, że jeżeli nie zapłaci, to sprawa natychmiast zostanie skierowana na drogę sądową, co spowoduje obciążenie go dodatkowymi kosztami całego postępowania. Podsumowując, warto skorzystać z windykacji oferowanej przez kancelarie prawne. 

I na koniec, wierzyciel, który jest przedsiębiorcą i przysługuje mu wierzytelność względem innego przedsiębiorcy powinien pamiętać o uprawnieniach wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Może on domagać się od dłużnika dodatkowo odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, ale o tym napiszę więcej w moim kolejnym wpisie.