Przeskocz do treści

Sąd właściwy do rozpoznania tzw. sprawy frankowej

30.10.2019 Porady prawne

Jednym z pierwszych pytań, które nasuwa się osobie zamierzającej pozwać bank w sprawie dot. kredytu indeksowanego frankiem szwajcarskim jest pytanie o to, który sąd jest właściwy do złożenia pozwu?

Zacznę może od omówienia kwestii właściwości rzeczowej. W tzw. sprawach frankowych kluczowa jest wartość przedmiotu sporu. W wielkim uproszczeniu jest to wartość dochodzonego od banku roszczenia. I tak, zgodnie z art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, Sąd Okręgowy rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł, natomiast Sąd Rejonowy sprawy o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł włącznie.

Drugi istotny element przy ustalaniu właściwego sądu, to właściwość miejscowa. Czyli krótko rzecz ujmując, określenie miejscowości, w której siedzibę ma właściwy dla naszej sprawy sąd. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo przeciwko osobie prawnej, a taką jest bank lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Wymaga podkreślenia, że zdecydowana większość banków w naszym Kraju ma siedzibę w Warszawie. Więc na pierwszy rzut oka, w sprawach przeciwko bankom pozew powinien zostać złożony właśnie w Warszawie. Jest to jednak ogólna zasada, od której istnieje szereg wyjątków. I jeden z takich wyjątków może dotyczyć właśnie banków. W myśl art. 33 Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego oddziału.

Powyżej wskazany wyjątek może mieć duże znaczenie w praktyce. Przykładowo, jeżeli umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego została zawarta w oddziale banku
w Gdańsku, w Gdyni bądź w Sopocie, a jego siedziba główna znajduje się w Warszawie, to do konsumenta należy wybór sądu, w którym chciałby złożyć pozew. Jeżeli zatem przykładowo, wartość przedmiotu sporu przekraczałaby 75.000 zł, to kredytobiorca-konsument miałby do wyboru Sąd Okręgowy w Warszawie albo Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co oczywiste,  wybór sądu blisko miejsca zamieszkania kredytobiorcy może pozwolić zaoszczędzić czas i koszt np. koszty podróży, a być może również pozwoli rozpoznać sprawę w krótszym terminie.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk