Obsługa prawna firm

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kasprzyk świadczy obsługę prawną firm. Pomoc prawna dedykowana jest zarówno spółkom, jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, z różnych branż.

Zakres obsługi prawnej obejmuje doradztwo i pomoc dotyczące:

  • rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym pomoc w tworzeniu spółek prawa handlowego, umów spółki, statutów itp.,
  • transakcji handlowych,
  • sporządzania umów i innych dokumentów,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów,
  • ochrony własności i interesu firmy,
  • egzekucji należności,
  • spraw, do których odnoszą się regulacje Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
  • postępowań karnych przeciwko klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Oferujemy zarówno jednorazową pomoc prawną, jak i stałą obsługę działalności gospodarczej.