Przeskocz do treści
Klienci biznesowi Gdańsk - obsługa prawna 2023 - Paweł Kasprzyk

Obsługa prawna firm Gdańsk

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kasprzyk świadczy obsługę prawną firm.

Pomoc prawna dedykowana jest zarówno spółkom (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z.o.o.), spółdzielniom (w tym spółdzielniom mieszkaniowym), jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, z różnych branż. Zakres obsługi prawnej obejmuje doradztwo i pomoc dotyczące m.in.:

  • rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomoc w doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności, w tworzeniu spółek prawa handlowego, umów spółki, statutów itp.,
  • transakcji handlowych,
  • sporządzania umów i innych dokumentów,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów,
  • ochrony własności i interesu firmy,
  • egzekucji należności,
  • spraw, do których odnoszą się regulacje Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
  • postępowań karnych przeciwko klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
  • likwidacji i upadłości przedsiębiorców.

W zależności od potrzeb klienta oferujemy zarówno jednorazową pomoc prawną, jak i stałą obsługę działalności gospodarczej przy zastosowaniu pakietów na obsługę prawną.

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej w spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których to prowadzenie częstokroć wiąże się z dużą ilością formalności wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy też ustaw podatkowych. Doradzamy przy zakładaniu tego rodzaju spółek, przygotowujemy umowę spółki z o.o. dostosowaną do potrzeb klienta, rejestrujemy spółkę w KRS, prowadzimy obsługę prawną zgromadzeń wspólników, czy też świadczymy bieżące doradztwo prawne.

Windykacja należności

Niemal każda firma, przedsiębiorca w swojej działalności spotkał się z nierzetelnym kontrahentem. Od szybkiego i sprawnego odzyskania należności bardzo często zależy funkcjonowanie firmy. Proponujemy obsługę prawną Państwa firmy również w tym aspekcie. Windykacja wierzytelności, czy to na etapie polubownym, czy też w ramach postępowania sądowego, a później również egzekucyjnego także znajduje się w ofercie Kancelarii.

Obsługa spraw pracowniczych

Stosowanie przepisów prawa pracy bardzo często nastręcza przedsiębiorcom wiele trudności. Wynika to między innymi z faktu, iż przepisy te są skomplikowane, a nadto często podlegają zmianom. Radca prawny Paweł Kasprzyk wielokrotnie prowadził tego rodzaju sprawy, doradzając zarówno firmom, jak i pracownikom.

Sprawy upadłościowe

W naszej dotychczasowej praktyce zaobserwowaliśmy, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zdają sobie sprawy, że ich również dotyczą przepisy dotyczące upadłości. W przypadku bowiem zaistnienia stanu niewypłacalności, jednoosobowy przedsiębiorca, podobnie jak spółki prawa handlowego oraz inne podmioty zobligowany jest do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Kancelaria prowadzi obsługę prawną tego typu spraw, przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentuje w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem takiego wniosku.