Przeskocz do treści

Wspólne najmowanie mieszkania przez małżonków a rozwód. Jak to wygląda po rozwodzie?

29.03.2021 Sprawy rozwodowe

Wbrew pozorom nie są rzadkimi sytuacje, w których rozwodzący się małżonkowie nadal ze sobą zamieszkują np. w mieszkaniu, które nabyli razem na własność bądź razem najmują. Sytuacja trudna, bardzo często powodująca dodatkowe konflikty. Rodzi się zatem pytanie, jak wygląda korzystanie z takiego wspólnie najmowanego mieszkania przez rozwiedzionych już małżonków? Czy po rozwodzie nadal razem korzystają z mieszkania ? Czy sąd to jakoś reguluje?

Odpowiedź na powyższe pytania znajdujemy w art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że jeżeli strony sprawy rozwodowej w chwili orzekania o rozwodzie nadal ze sobą zamieszkują sąd musi ustalić, w jaki sposób będą korzystać z mieszkania, w tym np. z mieszkania najmowanego. W praktyce określa, z których pomieszczeń korzystają na wyłączność małżonkowie (np. jeden pokój jest na wyłączność byłego męża, drugi na wyłączność byłej już żony), określa również sposób korzystania z pomieszczeń wspólnych (łazienki, czy kuchni). Wprawdzie wchodzi w rachubę całkowita eksmisja jednego z małżonków, ale jest to możliwe tylko w przypadkach wyjątkowych (np. kiedy stosuje przemoc wobec rodziny, z którą mieszka).

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci
i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.