Przeskocz do treści

Separacja małżeńska — powody oraz skutki prawne

22.12.2023 Sprawy rozwodowe

Czym jest separacja małżeńska i kiedy można ją zastosować?

Separacja małżeńska najogólniej rzecz ujmując to stan, w którym małżonkowie nadal pozostają w związku małżeńskim, ale nie żyją ze sobą. Separacja małżeńska może być orzeczona przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ale rozkład ten nie ma charakteru trwałego).

Odkrycie, że małżeństwo doszło do punktu, w którym konieczna jest separacja, może być trudnym i emocjonalnie wymagającym doświadczeniem. Warto zastanowić się, czy istnieje możliwość rozwiązania problemów poprzez terapię małżeńską, czy inną formę wsparcia przed podjęciem ostatecznej decyzji o separacji.

Rozważając kwestię ewentualnej separacji, należy mieć jeszcze na uwadze, iż mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie przez Sąd separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jakie są najczęstsze powody do separacji małżeńskiej?

Rozważając separację małżeńską, istnieje wiele potencjalnych powodów, które prowadzą do tego kroku. Często są to trudności komunikacyjne, różnice światopoglądowe, zdrada, problemy finansowe, czy też konflikty dotyczące wychowania dzieci. Niektóre pary mogą również odczuwać znudzenie, brak zaangażowania czy utratę zaufania. Separacja małżeńska może być sposobem na stworzenie przestrzeni do rozwiązania tych problemów, lub też na podjęcie decyzji o rozwodzie. Separacja małżeńska nie oznacza jednak konieczności końca związku, a niektóre pary mogą z niej skorzystać jako okazji do poprawy swojej relacji i odnowienia miłości. Należy pamiętać, iż małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa.

Jak uzyskać orzeczenie separacji i jakie są jego warunki?

Aby uzyskać orzeczenie separacji, konieczne jest złożenie wniosku/pozwu do sądu. Warunki uzyskania separacji obejmują przedstawienie różnic między małżonkami, które uniemożliwiają dalsze wspólne życie. Separacja małżeńska nie oznacza jednak rozwodu, a małżonkowie nadal mają obowiązek wzajemnej pomocy i wierności. Separacja małżeńska może być również odwołana, jeśli małżonkowie zdecydują się na ponowne podjęcie wspólnego życia. Warto podkreślić, że każda sytuacja jest unikalna, dlatego zaleca się skorzystanie z radcy prawnego, który pomoże w przygotowaniu wniosku i podejmie się reprezentacji przed sądem.

Jakie są skutki prawne separacji małżeńskiej dla małżonków i dzieci?

Separacja małżeńska ma istotne skutki prawne, zarówno dla małżonków, jak i dla ich dzieci. Niektóre z tych skutków to:

  • Powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Orzeczenie separacji przez Sąd oznacza, że między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, na przyszłość (art. 54 KRO). Powstanie rozdzielności majątkowej nie oznacza automatycznego podziału majątku wspólnego, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania ustawowej wspólności małżeńskiej. Warto pamiętać, że z chwilą zniesienia separacji ponownie powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka jednakże o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.
  • Alimenty: Separacja małżeńska nie zwalnia małżonków z obowiązku wzajemnej pomocy. Oznacza to, że jeden z małżonków może żądać od drugiego zapłaty alimentów na własne utrzymanie. Wysokość alimentów zależy od dochodów, wydatków, stanu zdrowia, wieku, kwalifikacji, czy też możliwości zarobkowych stron. Sąd może również zmienić wysokość alimentów, jeśli zmienią się okoliczności.
  • Uprawnienia rodzicielskie: Separacja małżeńska nie wpływa na uprawnienia rodzicielskie małżonków, a oboje nadal mają prawo do opieki i kontaktów z dziećmi. Jednak sąd może ograniczyć lub pozbawić jednego z małżonków uprawnień rodzicielskich, jeśli uzna to za konieczne dla dobra dziecka. Sąd będzie brał pod uwagę takie aspekty, jak więź emocjonalna, zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności, edukacji, czy też rozwoju dziecka.
  • Dziedziczenie ustawowe: W przypadku orzeczenia separacji przez sąd, małżonkowie są pozbawieni prawa do dziedziczenia po sobie. Chodzi oczywiście o dziedziczenie ustawowe. Separacja nie wyklucza dziedziczenia na podstawie testamentu. 

Jak zakończyć separację małżeńską i co się dzieje po niej?

Zakończenie separacji małżeńskiej może nastąpić poprzez pojednanie się małżonków i zniesienia jej przez Sąd albo poprzez podjęcie decyzji o rozwodzie. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, a wybór należy do małżonków. Pojednanie małżonków oznacza, że są oni gotowi do przezwyciężenia problemów i ponownego zbudowania zaufania. Rozwód oznacza, że małżeństwo zostaje rozwiązane i małżonkowie mogą rozpocząć nowe życie. W obu powyższych przypadkach istnieje konieczność złożenia odpowiedniego wniosku/pozwu do Sądu, albo wniosku o zniesienie separacji, albo pozwu rozwodowego