Przeskocz do treści

Rozwód Gdynia – w jaki sposób przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

16.02.2023 Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie niewątpliwie należy do tych najbardziej doniosłych i istotnych w życiu człowieka. Osoba, która chce uzyskać orzeczenie o rozwiązaniu swojego małżeństwa powinna, przede wszystkim przemyśleć tę decyzję oraz dobrze przygotować się do sprawy rozwodowej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy będzie domagać się rozwodu z wyłącznej winny współmałżonka. 

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego? 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce procedurą Sąd w sprawie rozwodowej musi orzec, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa – trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może odstąpić od orzekania o winie jedynie wówczas, gdy wniosą o to rozwodzący się małżonkowie. Jeśli zawnioskują do sądu o zaniechanie orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, to sąd musi taki wniosek uwzględnić. 

W jaki sposób przygotować się do sprawy rozwodowej, w której sąd będzie orzekał o winie?

Najistotniejsza kwestia to udowodnienie, który małżonek ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli przykładowo żona uważa, że odpowiedzialny za rozpad małżeństwa jest mąż, to musi zaoferować sądowi takie dowody, które to potwierdzą. Zatem przygotowania należy rozpocząć od zgromadzenia dowodów. Dowodami mogą być zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, dokumenty, czy też zapisy rozmów z komunikatorów internetowych, z którym będzie wynikać np. zdrada małżeńska. Po zgromadzeniu dowodów należy przygotować pozew rozwodowy, który będzie m.in. zawierał te dowody. Zatem zebranie wyczerpującego materiału dowodowego jest kluczową kwestią wpływającą na wynik sprawy. Strona bowiem musi udowodnić w Sądzie swoje twierdzenia np. te dotyczące zdrady małżeńskiej. 

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód w Gdyni

Pozew o rozwód bez orzeczenia o winie, czy też z takowym orzeczenie należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym. Należy pamiętać, że Sądy Rejonowe nie są uprawnione do rozpoznawania spraw rozwodowych. Wymaga podkreślenia, że w Polsce funkcjonuje jedynie 46 Sądów Okręgowych. Z reguły znajdują się one w większych miastach, ale też nie we wszystkich. Przykładowo w dość dużej Gdyni, nie ma Sądu Okręgowego, który mógłby rozpoznać sprawę rozwodową. W Gdyni znajduje się jedynie Sąd Rejonowy. Tym samym mieszkaniec Gdyni swój pozew rozwodowy kieruje z reguły do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Należy jeszcze w tym miejscu przywołać art. art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, który dokładnie precyzuje właściwość miejscową w sprawach rozwodowych:

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda”.

Ile kosztuje rozwód w Gdyni?

Jeżeli strona samodzielnie składa pozew o rozwód do właściwego Sądu Okręgowego, to musi uiścić na kont sądu opłatę od pozwu. Zatem przywołany wyżej mieszkaniec Gdyni składając pozew rozwodowy do Sądu Okręgowego w Gdańsku musi wpłacić na konto Sądu, bądź w kasie Sądu opłatę od pozwu w kwocie 600 zł. Jeżeli strona korzysta z pomocy fachowego pełnomocnika np. radcy prawnego z Trójmiasta to musi liczyć się jeszcze z koniecznością zapłaty wynagrodzenia tego pełnomocnika. 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk