Przeskocz do treści

Komu przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań w sprawie rozwodowej?

17.01.2023 Sprawy rozwodowe

Jak ustalają ogólne przepisy prawa cywilnego, mające zastosowanie również do spraw rozwodowych, istnieje określona grupa osób, które mają prawo odmówić składania zeznań.

Prawo do odmowy zeznań – kto może odmówić?

Są to m.in. wstępni stron (np. rodzice, dziadkowie), zstępni stron (np. dzieci, wnuki), rodzeństwo stron oraz powinowaci w tej samej linii bądź stopniu, a także osoby pozostające ze stronami sprawy w stosunku przysposobienia. Mówiąc więc najogólniej, są to świadkowie pochodzący z rodziny rozwodzących się małżonków.

Kto podejmuje decyzje o składaniu zeznań?

Decyzja o składaniu zeznań w sprawie rozwodowej zawsze należy do świadka. Sąd przed przystąpieniem do przesłuchania świadka każdorazowo pyta go o podstawowe informacje takie jak: imię, nazwisko, wiek, wykonywany zawód oraz stopień pokrewieństwa lub spowinowacenia z którąkolwiek stron postępowania. Następnie rolą sądu jest pouczenie świadka o przysługującym mu prawie do odmowy składania zeznań i ustalenie, czy dana osoba chce z tej możliwości skorzystać. 

Odmowa składania zeznań w sprawie rozwodowej, a poinformowanie świadka o jego prawach

Bezpieczną praktyką jest jednak poinformowanie świadka o takim prawie już na wcześniejszym etapie sprawy, aby wyeliminować ryzyko sytuacji, gdy większość powołanych przez stronę świadków odmówi składania zeznań. Taka okoliczność mogłaby bowiem niekorzystnie wpłynąć na przebieg sprawy rozwodowej i jej końcowy wynik. W przypadku braku świadków chętnych do składania zeznań strona nie byłaby w stanie udowodnić istotnych dla postępowania faktów i okoliczności. Pamiętajmy, że rolą świadków i celem, dla którego ich powołujemy, jest chęć udowodnienia za ich pomocą swoich racji. 

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk