Przeskocz do treści
Obsługa prawna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Paweł Kasprzyk

Klienci indywidualni

Kancelaria zapewnia klientom indywidualnym kompleksową obsługę prawną. Prowadzimy sprawy cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Obsługa prawna klientów indywidualnych obejmuje:

 • udzielaniem porad prawnych,
 • sporządzaniem wystąpień przedsądowych i sądowych,
 • reprezentacją klienta w sporach sądowych,
 • reprezentacją klienta przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacją klienta przed innymi podmiotami, w tym zakładami ubezpieczeń,
 • sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów,
 • opiniowaniem dokumentów.

Nie sposób jednak nie wskazać na nasze specjalizacje. Są bowiem pewne kategorie spraw, w których posiadamy bardzo duże doświadczenie, potwierdzone wieloma sukcesami. Są to w szczególności:

 • sprawy z zakresu  prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym sprawy o rozwód, separację, czy kwestie związane z małoletnimi dziećmi (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka);
 • sprawy spadkowe (spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu testamentowego);
 • obsługa roszczeń odszkodowawczych osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, na skutek błędów medycznych;
 • tzw. upadłość konsumencka tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w tym byłych przedsiębiorców;
 • obsługa spraw pracowniczych (sprawy z zakresu prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych – np. sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy).