Klienci indywidualni

Kancelaria zapewnia klientom indywidualnym kompleksową obsługę prawną. Prowadzimy m.in.

Prawo rodzinne:

  • prowadzenie spraw o rozwód i o separację,
  • prowadzenie spraw o unieważnienie małżeństwa,
  • prowadzenie spraw o opiekę nad małoletnimi,
  • prowadzenie spraw o alimenty w imieniu małoletnich, ale także w imieniu współmałżonka (byłego współmałżonka), rodziców,
  • prowadzenie spraw cywilnych dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.

Sprawy spadkowe:

  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu testamentowego.

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niewiele jest kancelarii prawnych specjalizujących się w tematyce upadłości konsumenckiej. Wprawdzie przepisy wprowadzające bankructwo osobiste przyjęto w 2008 r., ale nie są jeszcze powszechnie znane i stosowane. Tymczasem, zarówno dla osób indywidualnych (prywatnych), jak i dla byłych przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być rozwiązaniem umożliwiającym nowy start. Obsługujemy postępowania upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sądem Rejonowym w Słupsku oraz Sądem Rejonowym w Elblągu. Są to sądy właściwe dla rozpoznania tego rodzaju spraw z obszaru województwa pomorskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego.

Udzielamy pomocy w zakresie:

  • ustalenia, czy istnieją przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  • sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką,
  • określenia warunków spłaty wierzycieli itd.

Postępowania w sprawie roszczeń kierowców

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy kierowców, którzy dochodzą roszczeń z tytułu diet, ryczałtów za noclegi, czy też wynagrodzenia za pracę. Doradzamy i reprezentujemy klientów w tych sprawach, zarówno w postępowaniu przedsądowym (negocjacje z pracodawcą), jak i przed sądami (w Gdańsku i nie tylko).

Postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, np. o wysokość świadczenia rentowego, emerytalnego, ustalenie prawa do renty/emerytury, zwrot nienależnie pobranych składek itp. Reprezentujemy klientów w tych sprawach w postępowaniu przed ZUS, KRUS, jak i przed właściwymi sądami.

Kancelaria Prawna Gdańsk