Klienci indywidualni

Kancelaria zapewnia klientom indywidualnym kompleksową obsługę prawną. Prowadzimy sprawy cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Zajmujemy się:

 • udzielaniem porad prawnych,
 • sporządzaniem wystąpień przedsądowych i sądowych,
 • reprezentacją klienta w sporach sądowych,
 • reprezentacją klienta przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacją klienta przed innymi podmiotami, w tym zakładami ubezpieczeń,
 • sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów,
 • opiniowaniem dokumentów.

     Nie sposób jednak nie wskazać na nasze specjalizacje. Są bowiem pewne kategorie spraw, w których       posiadamy bardzo duże doświadczenie, potwierdzone wieloma sukcesami. Są to w szczególności:

 • sprawy z zakresu  prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym sprawy o rozwód, separację, czy kwestie związane z małoletnimi dziećmi (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka);
 • sprawy spadkowe (spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu testamentowego);
 • obsługa roszczeń odszkodowawczych osób poszkodowanych:
 • w wypadkach komunikacyjnych,
 • w wypadkach przy pracy,
 • na skutek błędów medycznych;
 • tzw. upadłość konsumencka tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w tym byłych przedsiębiorców;
 • obsługa spraw pracowniczych (sprawy z zakresu prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych – np. sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy).
 • pomoc prawna dla tzw. frankowiczów – osób, które mają zaciągnięte umowy kredytowe indeksowane bądź denominowane kursem franka szwajcarskiego.

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niewiele jest kancelarii prawnych specjalizujących się w tematyce upadłości konsumenckiej. Wprawdzie przepisy wprowadzające bankructwo osobiste przyjęto już w 2008 r., ale nadal nie są one powszechnie znane i stosowane. Tymczasem, zarówno dla osób indywidualnych (prywatnych), jak i dla byłych przedsiębiorców (prowadzących kiedyś jednoosobową działalność gospodarczą) ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być rozwiązaniem umożliwiającym nowy start. Obsługujemy postępowania upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz Sądem Rejonowym w Elblągu. Są to sądy właściwe dla rozpoznania tego rodzaju spraw z obszaru województwa pomorskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego.

Udzielamy pomocy w zakresie:

 • ustalenia, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką,
 • określenia warunków spłaty wierzycieli itd.
 • reprezentujemy klientów przed sądem upadłościowym oraz syndykiem.

Sprawy odszkodowawcze

Specjalizujemy się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych, w czym mamy bogate, potwierdzone sukcesami doświadczenie. Osobom poszkodowanym np. w wypadkach drogowych, czy wypadkach przy pracy oraz ich bliskim udzielamy nie tylko pomocy prawnej, ale również szeroko rozumianego wsparcia.

Kancelaria prowadzi sprawy związane ze skutkami:

 • wypadków w ruchu drogowym,
 • katastrof w ruchu kolejowym i innych,
 • wypadków w miejscu pracy,
 • błędów lekarskich,

oraz inne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Występujemy w sprawach o:

 • zadośćuczynienie kompensujące krzywdę doznaną na skutek wypadku, w tym krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot utraconego zarobku,
 • zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym,
 • rentę,
 • odszkodowanie za szkodę w pojeździe.

Zakres obsługi prawnej kancelarii obejmuje reprezentację klienta podczas postępowania polubownego (likwidacyjnego) oraz profesjonalne zastępstwo procesowe w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Sprawy frankowe

Zajmujemy się udzielaniem pomocy prawnej tzw. frankowiczom tj. konsumentom, którzy związali się z bankiem umową kredytu (najczęściej hipotecznego) indeksowanego bądź denominowanego kursem franka szwajcarskiego. Podejmujemy czynności przedsądowe oraz sądowe zmierzające do unieważnienia tego typu umów bądź ich „odfrankowienia” w przypadku występowania w nich niedozwolonych zapisów – klauzul abuzywnych.

 

Kancelaria Prawna Gdańsk