Przeskocz do treści

Pozew o rozwód a pobyt za granicą.

29.03.2021 Sprawy rozwodowe

Zagadnienie zamieszkiwania przez stronę sprawy rozwodowej za granicą budzi niejednokrotnie wiele kontrowersji. Pojawia się bowiem pytanie gdzie powinna odbyć się sprawa rozwodowa? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w przepisach procedury cywilnej (k.p.c.)

W pierwszej kolejności należy wskazać na art. 17 k.p.c., zgodnie z którym sprawy rozwodowe rozpoznawane są przez sądy okręgowe.

Z kolei zgodnie z art. 41 k.p.c. pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. A zatem, jeżeli jeden z małżonków wyprowadził się za granicę, to nadal właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu małżonkowie wspólnie ostatnio zamieszkiwali, jeżeli oczywiście drugi małżonek nadal tam zamieszkuje. Do tego sądu należy zatem skierować pozew rozwodowy.

Wskazany wyżej przepis stanowi nadto, że w przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zatem, jak widać wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Z praktycznego punktu widzenia małżonek, który opuścił współmałżonka, zamieszkał za granicą
i chciałby złożyć pozew rozwodowy, wszcząć postępowanie, zawsze będzie miał nieco utrudnioną sprawę, ze względu na odległość, niemożność przebywania w Polsce, dlatego warto w takim przypadku rozważyć możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika np. radcy prawnego.