Przeskocz do treści

Ile kosztuje rozwód? – realne koszty sprawy rozwodowej

28.07.2023 Sprawy rozwodowe

Przed złożeniem pozwu rozwodowego przyszły powód na pewno zastanawia się, ile w zasadzie będzie kosztować cała taka sprawa? Jaki jest realny koszt sprawy rozwodowej? To wszystko zależy między innymi od tego, czy powód chce sam przygotować pozew i prowadzić sprawę rozwodową, czy też chce skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego np. radcy prawnego? Powyższe determinuje potencjalne koszty takiej sprawy.

Opłata od pozwu rozwodowego

W każdym przypadku, a więc niezależnie od tego czy zainteresowany sam chce prowadzić sprawę rozwodową, czy też korzysta z pomocy fachowego pełnomocnika, będzie musiał uiścić na rzecz sądu opłatę od pozwu w kwocie 600 zł. Opłatę tę można zapłacić w kasie sądu lub przelać na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego, do pozwu rozwodowego warto załączyć potwierdzenie zapłaty tej opłaty. To niewątpliwie przyspieszy sprawę — sprawdzenie pozwu pod kątem formalnym, w tym uiszczonej opłaty sądowej.

Ile kosztuje opinia biegłego sądowego w sprawie rozwodowej?

Jeżeli w trakcie sprawy sąd zdecyduje o dopuszczeniu opinii biegłych np. z zakresu psychologii, czy też opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (z reguły takie opinie dopuszczane są w związku z kwestiami dotyczącymi władzy rodzicielskiej czy też na potrzeby ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem), to sąd zażąda od strony, która wnosi o taką opinię, a nieraz od obu stron, zaliczek na wynagrodzenie powoływanych biegłych. Zaliczka waha się od kilkuset złotych do ponad tysiąca złotych. Decyzję co do wysokości zaliczki podejmuje sąd.

Koszt sprawy rozwodowej – ile kosztuje prawnik do rozwodu?

Jeżeli strona zdecyduje się na reprezentowanie jej w sprawie rozwodowej przez pełnomocnika np. radcę prawnego bądź adwokata, to oczywiście musi liczyć się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia, za czynności które w sprawie podejmie pełnomocnik (przygotowanie pozwu, wniesienie go do sądu, przygotowywanie dalszych pism procesowych, udział w rozprawach, reprezentację strony). Koszty te ustala prawnik indywidulanie z klientem. Uzależnione są one od skomplikowania sprawy, od tego czy strony wnioskują o orzekanie o winie w pożyciu małżeńskim, czy posiadają wspólne dzieci i jest konieczność uregulowania wielu aspektów z tymi dziećmi związanych (np. władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów). Nie ulega wątpliwości, że mniejsze wynagrodzenie za prawnika przyjdzie zapłacić w sprawie, w której strony są „dogadane”, wnoszą o odstąpienie o orzekaniu o winie, czy też nie posiadają dzieci. Czym więcej elementów spornych między rozwodzącymi się małżonkami, tym zapewne sprawa rozwodowa będzie trwać dłużej, a strony poniosą wyższe koszty wynagrodzenia pełnomocników.

Ile wynosi wynagrodzenie pełnomocnika w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Jak już to wspominałem powyżej, prowadzenie przez radcę prawnego sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie, z reguły wiąże się z wyższym wynagrodzeniem prawnika, niż bez orzekania o winie. W przypadku naszej Kancelarii wynagrodzenie za prowadzenie sprawy rozwodowej bez orzekania o winie wynosi nie mniej niż 3.000 zł. Wynagrodzenie w sprawach rozwodowych z orzeczeniem o winie jest wyższe, każdorazowo ustalane jest indywidualnie z klientem. Nie obowiązuje w tym przedmiocie jakiś sztywny cennik.

Koszty sprawy rozwodowej – opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Jeżeli strona skorzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to musi liczyć się z jeszcze jednym wydatkiem, a mianowicie opłatą skarbową od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W przypadku wygrania w całości sprawy rozwodowej przez powoda sąd nakaże pozwanemu zwrócić powodowi poniesione koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego w stawce zryczałtowanej określonej w przypadku radcy prawnego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.