Przeskocz do treści

Polityka prywatności (RODO) i Polityka Cookies

Polityka cookies

 

Mechanizm cookies

Serwis stosuje tzw. cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  • zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów);
  • przechowywania danych sesyjnych (po zalogowaniu, dzięki czemu nie muszą Państwo na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Plik ten wygasa po zakończeniu sesji);
  • prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych.

Cookies używają też serwisy, do których odwołuje się nasz serwis prezentując np. multimedia. Mogą to być w szczególności cookies zapewniające możliwość logowanie się lub służące dostarczaniu reklam odpowiadających Państwa upodobaniom.

 

Zmiana ustawień cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki
internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu
końcowym.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniach końcowych i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy jedynie naszego serwisu.

 

Polityka prywatności (RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kasprzyk ul. Współczesna 5/26, 80-180 Borkowo (dodatkowy adres prowadzenia działalności: ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk), Tel. 504 920 922, [email protected], dalej Kancelaria. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których uczestniczy oraz o działalności Kancelarii (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kasprzyk-waliszewski.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii wykonanie usługi, kontakt w Państwem, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Zgodnie z zasadami określonymi ww. przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych  przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

  do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,

– do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,

– związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,

– do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane z
Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny bądź osobowy, które mają siedzibę w jednym z Państw Unii Europejskiej, jak również zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, działania marketingowo-promocyjne, czy inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, rzeczoznawcy, biegli, prawnicy, organy administracji publicznej, służby państwowe i sądy. Kancelaria w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Wymaga podkreślenia, że w każdym takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii oraz w dodatkowym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Kancelarii (ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk). Dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unią Europejską.

Skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.