Przeskocz do treści

Cofnięcie pozwu rozwodowego – czy to jest możliwe?

22.03.2021 Sprawy rozwodowe

W trakcie postępowania rozwodowego niejednokrotnie wiele się dzieje. Bardzo często między stronami dochodzi do eskalacji trwającego od dłuższego czasu konflikt, ale zdarzają się również sytuację, że między rozwodzącymi się małżonkami dochodzi do pojednania. Naturalnie pojawia się pytanie, co wówczas zrobić formalnie z trwającą sprawą rozwodową?

Czy można cofnąć pozew rozwodowy?

Jeżeli strony, małżonkowie porozumieją się, będą chciały kontynuować swój związek małżeński, to nie ma żadnych przeszkód, aby cofnąć pozew rozwodowy. Co oczywiste, oświadczenie o cofnięciu pozwu rozwodowego może złożyć jedynie małżonek, który ten pozew skierował do sądu. Po otrzymaniu przez sąd takiego oświadczenia o cofnięciu pozwu, sąd zapytuje pozwanego małżonka, czy wyraża zgodę na powyższe.

Do kiedy mogę cofnąć pozew rozwodowy?

I tu zaskoczenie, pozew rozwodowy można cofnąć w trakcie trwania postępowania rozwodowego, nawet po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji. Należy jednakże pamiętać, że oświadczenie o cofnięciu pozwu musi zostać złożone w sądzie(wysłane) zanim wyrok rozwodowy się uprawomocni.

Na skutek cofnięcia pozwu rozwodowego sąd umarza postępowanie rozwodowe.