Przeskocz do treści

Pozew o rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego

18.02.2019 Sprawy rozwodowe

Wielokrotnie w mojej dotychczasowej pracy zawodowej zdarzali się klienci, którym zależało na szybkim rozwodzie. Przyczyny tego bywały różne, przykładowo małżonkowie już od dłuższego czasu nie mieszkają razem, prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, a nawet mają nowych partnerów, ale do tej pory nie załatwili formalności związanych z rozwodem. Co w takich przypadkach najlepiej zrobić? Złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Pozwala to na sprawne rozwiązanie małżeństwa. Jest jednak pewne ale …. A w zasadzie dwa „ale”.Po pierwsze, żeby sąd mógł orzec rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czyli bez badania, który z małżonków doprowadził do rozkładu pożycia, konieczna jest na to zgoda obu stron procesu rozwodowego. Jeśli zatem małżonek składa pozew o rozwód bez orzekania o winie, to żeby Sąd mógł odstąpić od orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, pozwany małżonek musi wyrazić na to zgodę. Bez takiej zgody sąd musi ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa (oczywiście może również ustalić, że oboje małżonkowie są winni). Druga rzecz, należy pamiętać, że w sprawie o rozwód zgodnie z art. 432 k.p.c. sąd zobligowany jest do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron. W praktyce oznacza to, że małżonkowie będą musieli stawić się do sądu celem złożenia zeznań.Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, otóż dla sprawności postępowania istotną okolicznością jest to, żeby pozew rozwodowy nie był obarczony brakami formalnymi. Będzie to bowiem powodowało, że sąd wezwie powoda do ich uzupełnienia, a to przedłuży sprawę. Pozew musi więc odpowiadać wszelkim wymaganiom formalnym określonym w przepisach procedury cywilnej, w skrócie musi m.in. zawierać oznaczenie stron, właściwego sądu, zawierać wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, uzasadnienie, wskazywać dowody, a jeżeli są małoletnie dzieci winien ponadto określać sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów, ewentualnie regulacje dot. kontaktów z dziećmi. Należy również pamiętać o opłaceniu pozwu i wskazaniu załączników. Każdorazowo należy dołączyć do pozwu odpis aktu małżeństwa.Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Otóż, uzasadnienie takie nie powinno mieć ze swej natury charakteru konfrontacyjnego. Co to znaczy? Otóż jeżeli w treści uzasadnienia powód zacznie przytaczać wszelkie negatywne wydarzenia ze wspólnego pożycia małżonków, obarczając de facto drugą stronę winą za rozkład pożycia, to w praktyce maleją szanse na to, że pozwany małżonek zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie. Chodzi o zachowanie umiaru i przygotowanie uzasadnienia pozwu bez zbędnych emocji, które bardzo często towarzyszą sprawie rozwodowej.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk