Przeskocz do treści

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

30.10.2019 Porady prawne

W dniu 11 września br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie prowadzonej pod sygn. akt C-383/18 orzekł, że gdy kredytobiorca wcześniej spłaci kredyt, to bank musi oddać mu wszystkie jego koszty proporcjonalnie obniżone. Zgodnie z wyrokiem kredytodawcy muszą się rozliczyć, m.in. z prowizji, opłaty przygotowawczej, czy składki na ubezpieczenie.

W praktyce oznacza to, że każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić, w takiej sytuacji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. opłaty, prowizje, marże, koszty ubezpieczenia i je oddać konsumentowi. TSUE uznał, że zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

Wyrok TSUE rozstrzygnął wątpliwości przedstawione w zapytaniu prejudycjalnym skierowanym do niego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk