Przeskocz do treści

Jak wygląda w praktyce prowadzenie sprawy frankowej?

30.10.2019 Porady prawne

Niewątpliwie ostatnie głośne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. polskiej sprawie frankowej zwiększyło zainteresowanie ze strony klientów możliwością pozwanego banku w tego typu sprawie. Kredytobiorcy dopytują, jak w praktyce wygląda cała procedura związana z pozwanym banku i czego mogą się domagać. W tym wpisie, w punktach chciałbym omówić najważniejsze zagadnienia z tym związane.

I. Analiza umowy

Zaczynamy od rzeczy oczywistej, tj. od analizy umowy kredytu frankowego. Chodzi o umowy kredytowe indeksowane frankiem szwajcarskim bądź denominowane w tej walucie. Celem takiej analizy jest stwierdzenie, czy w umowie kredytu oraz ewentualnych późniejszych aneksach znajdują się niedozwolone zapisy – klauzule abuzywne. Jeżeli takie niedozwolone przez prawo zapisy występują (najczęściej związane są z jednostronnym ustalaniem przez bank kursu franka szwajcarskiego stosowanego przy ustalaniu wysokości płaconych rat), to klient ma możliwość kierowania roszczeń przeciwko bankowi.

II. Zgromadzenie dokumentacji

Jeżeli ustaliliśmy, że umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, to wówczas informujemy o tym klienta, proponując skierowanie do banku pisma wzywającego do zapłaty, a w razie jego nieuwzględnienia przez bank skierowanie pozwu do sądu.  Celem przygotowania pozwu, a wcześniej wezwania do banku oraz określenia roszczeń przysługujących kredytobiorcy niezbędne jest przedłożenie dalszej dokumentacji. Oprócz wskazanej wcześniej umowy kredytu wraz z aneksami, będzie, to między innymi zaświadczenie wydane przez bank, które będzie zawierało informację
o wysokości rat spłaconych bankowi, terminach ich płatności, oprocentowaniu, przyjętym kursie CHF itd.

III. Ustalenie roszczeń kierowanych do banku

Po zebraniu dokumentów, ustalamy jakie roszczenia przysługują kredytobiorcy i w jakiej wysokości. Klient ma tu, co do zasady dwie możliwości. Może żądać unieważnienia całej umowy kredytu frankowego i dokonania stosownych rozliczeń, albo stwierdzenia nieważności zapisów abuzywnych, utrzymania umowy w mocy bez tych zapisów i dokonania rozliczeń między nim a bankiem w oparciu o pozostałe wiążące strony zapisy (tzw. odfrankowienie umowy). Która opcja jest lesza, to zależy od konkretnego przypadku.

IV. Przesłanie wezwania do banku 

Po ustaleniu roszczeń przysługujących klientowi przesyłam stosowne wezwanie do banku. Rozmawiamy z bankiem na temat rozwiązania sporu.

V. Wysłanie pozwu do Sądu 

W przypadku, gdy przesłane do banku wezwanie nie przyniosło oczekiwanego skutku, przygotowujemy pozew do właściwego Sądu i wszczynamy sprawę sądową. Reprezentujemy klienta w tym postępowaniu.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk