Przeskocz do treści

Zmiany w prawie w 2024 r. Część II

16.01.2024 Porady prawne

W moim poprzednim wpisie przedstawiłem najważniejsze zmiany w prawie w 2024 r. dotyczące przedsiębiorców. Przyszedł zatem czas, aby przedstawić zmiany w prawie, które wejdą w życie w 2024 r., a dotyczą konsumentów (osób fizycznych). Z natury rzeczy jest to subiektywne zestawienie autora.

Zmiany w prawie dotyczące osób fizycznych w 2024 r.

1. Wzrost wysokości świadczenia 500+

Od 1 stycznia 2024 r. popularne świadczenie zwane 500+, wzrośnie do kwoty 800 zł.

2. Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dotyczy to zwłaszcza osób najmniej zarabiających. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie osiągnie wysokość 4.242 zł brutto, a stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł. Druga podwyżka nastąpi w lipcu 2024 r., kiedy to wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4.300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł.

3. Ograniczenia w sprzedaży napojów energetycznych.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie zakaz sprzedaży tzw. energetyków, czyli napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, osobom poniżej 18 roku życia. Za złamanie tego zakazu sprzedawcy może grozić grzywna do 2.000 zł. Producenci energetyków zobligowani zostali do oznaczania opakowań swoich produktów, informując, że są to napoje energetyczne.

4. Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2024 r. wzrośnie wysokość świadczenie pielęgnacyjne i wyniesie 2.988 zł, czyli o 540 zł więcej niż w 2023 r.

5. Wzrost maksymalnej stawki podatku od nieruchomości.

W 2024 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie o ok. 15%. Stawka maksymalna podatku od budynków mieszkalnych wyniesie w 2024 roku 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a od budynków (także mieszkalnych) używanych do prowadzenia działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Należy jednak pamiętać, że o konkretnej wysokości tego podatku decydują rady gmin na obszarze swych właściwości. Zatem o tym, ile w danej gminie będzie wynosił podatek od nieruchomości, zdecyduje rada gminy, z tym jednak zastrzeżeniem, że stawka tego podatku nie może być wyższa od stawki maksymalnej.