Przeskocz do treści

Zmiany w prawie w 2024 r. Część I

10.01.2024 Porady prawne

U progu 2024 r. chciałbym przedstawić Państwu pokrótce najistotniejsze zmiany w prawie, które wejdą w życie w Nowym Roku. Dla ułatwienia chciałbym to zestawienie podzielić na dwa bloki. Pierwszy blok, to zmiany, które dotyczą przedsiębiorców, a drugi blok to zmiany, które dotyczą osób fizycznych, każdego z nas. W każdym bloku wytypowałem 5 najistotniejszych zmian prawa, które już zostały uchwalone i wejdą w życie w 2024 r. W dzisiejszym poście przedstawię najważniejsze zmiany prawne dla przedsiębiorców.

Zmiany prawa dotyczące przedsiębiorców w 2024 r.

1. Wzrost płacy minimalnej.

W istocie rzeczy dotyczy to zarówno przedsiębiorców, którzy wypłacają wynagrodzenia jak i pracowników, tych najmniej zarabiających. Ustawodawca przewidział w tym roku dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie osiągnie wysokość 4.242 zł brutto, a stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł. Druga podwyżka nastąpi w lipcu 2024 r., kiedy to wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4.300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł.

2. Zmiany związane z wystawianiem faktur.

Od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Natomiast od 1 stycznia 2025 r. wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe również dla podatników stosujących zwolnienie podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT. KSeF to skrót od Krajowy System e-Faktur. KSeF to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (faktur ustrukturyzowanych). Zamysł jest taki, aby docelowo jedyną dopuszczalną formą fakturowania było wystawianie faktur VAT za pośrednictwem KSeF.

3. Zmiany w gospodarowaniu odpadami.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią konsumenci, którzy kupują napoje lub jedzenie w jednorazowych opakowaniach z tworzywa sztucznego będą musieli uiścić dodatkową opłatę. Dotyczy to zakupów m.in. w restauracji, kawiarni, food trucku, cukierni, cateringu czy nawet w sklepie w sklepie. Powyższe wymaga przygotowania po stronie przedsiębiorców, mimo że opłata została przerzucona na konsumenta. Wprowadzono też liczne inne zmiany, z którymi można zapoznać się pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/wios-gdansk/ustawa-z-dnia-14-kwietnia-2023-r-o-zmianie-ustawy-o-obowiazkach-przedsiebiorcow-w-zakresie-gospodarowania-niektorymi-odpadami-oraz-o-oplacie-produktowej-oraz-niektorych-innych-ustaw-poz-887 

4. Wzrost maksymalnych stawek niektórych podatków.

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosną stawki maksymalne:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych,
  • podatków lokalnych (opłat lokalnych — targowa, miejscowa, uzdrowiskowa).

W 2024 r. stawki maksymalne wzrastają o 15% w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2023 r. Należy w tym miejscu podkreślić, że o tym, jakie w danej gminie będą obowiązywać stawki, ww. podatków, decyduje rada gminy, w każdym razie nie mogą one przekroczyć jednak stawek maksymalnych.

5. Zmiany w działalności lombardów.

Od 7 stycznia 2024 r. lombardy będą ściślej nadzorowane. Ponadto lombardy będą mogły być prowadzone tylko w formie spółki z o.o. bądź akcyjnej i muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez KNF. Określono maksymalny poziom odsetek w przypadku pożyczek udzielanych przez lombardy. To oczywiście tylko niektóre zmiany w tym zakresie.