Przeskocz do treści

Rekordowy wzrost upadłości konsumenckich w 2023 r.

31.01.2024 Prawo upadłościowe

Jak wynika z doniesień prasowych, rok 2023 okazał się rekordowy pod względem liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich w naszym kraju. Również nasze ubiegłoroczne doświadczenia to potwierdzają, niewątpliwie wzrosło zainteresowanie ze strony osób fizycznych możliwością ogłoszenia upadłości konsumenckiej i poprawy swojej sytuacji finansowej. 

Rekord upadłości konsumenckich w 2023 r. 

W 2023 r. sądy upadłościowe wydały aż 21 tysięcy postanowień o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Jest to rekordowa liczba, nigdy wcześniej Sądy w Polsce w jednym roku nie ogłosiły upadłości konsumenckiej tak wielu osób. 

Blisko 100 tys. upadłości konsumenckich ogłoszonych przez sądy

Co więcej, zbliżamy się do liczby blisko 100 tys. upadłości konsumenckich ogłoszonych przez Sądy upadłościowe od chwili wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tej instytucji. Liczba ta pokazuje, jak istotne i potrzebne jest to rozwiązanie prawne. Pozwala bowiem osobom zadłużonym „wyprostować” swoja trudną sytuację finansową, uzyskać oddłużenie i rozpocząć funkcjonowanie w społeczeństwie bez obciążeń finansowych. 

Przyczyny wzrostu ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich 

Wzrost liczby ogłaszanych przez sądy upadłości konsumenckich obserwowany jest od 2020 r.  W dniu 24 marca 2020 r. weszła bowiem w życie obszerna nowelizacja prawa upadłościowego, która bardzo mocno zliberalizowała przesłanki, które należy spełnić, aby sąd ogłosił upadłość konsumencką. Obecnie są to jedynie dwie przestanki, po pierwsze dłużnik musi być konsumentem, a więc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, po drugie dłużnik musi być niewypłacalny, a więc musi utracić zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Spełnienie tych dwóch wymogów, a ponadto złożenie prawidłowego pod względem formalnym wniosku wystarcza by sąd ogłosił upadłość konsumencką. Praktyka, jednakże pokazuje, że spełnienie wymogu złożenia nieobarczonego brakami formalnymi wniosku o upadłość konsumencką nastręcza dłużnikom bardzo dużo problemów. We wniosku należy bowiem wskazać szereg istotnych okoliczności, podać informacje dot. samego zadłużenia, dłużnicy często nie dysponują pełnymi informacjami w tym względzie. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnego orzeczenia w zakresie upadłości konsumenckiej, warto powierzyć przygotowanie wniosku profesjonalnemu pełnomocnikowi, który zadba o to, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spełniał wszelkie wymogi przewidziane prawem. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką pomocą prawną, to zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Wzrost liczby upadłości przedsiębiorców w 2023 r. 

Miniony rok przyniósł również zwiększoną liczbę upadłości przedsiębiorców, co nie jest dobrą informacją płynącą z gospodarki. W 2023 r. sądy ogłosiły upadłość ponad 4700 przedsiębiorstw, to rekordowa liczba.