Przeskocz do treści

Od 2020 r. zmiany w upadłości konsumenckiej. Prezydent podpisał nowelizację Prawa upadłościowego.

08.12.2019 Prawo upadłościowe

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Prawo upadłościowe. W praktyce oznacza to duże zmiany dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które będą ubiegać się o ogłoszenie swojej upadłości. Chciałbym wskazać na trzy, moim zdaniem, najistotniejsze zmiany, które wprowadza podpisana ustawa.

Jednoosobowy przedsiębiorca jak konsument

Postulowana od dawna zmian, która ma ułatwić byłym przedsiębiorcom uzyskanie upadłości konsumenckiej. Obecne przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości byłego jednoosobowego przedsiębiorcy, jeżeli spełniał on określone warunki. Zwłaszcza jeżeli wykazał on, że będąc do tego zobowiązany w okresie 10 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, złożył wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Przykładem może być sytuacja, kiedy prowadził jeszcze działalność gospodarczą, a powstał stan niewypłacalności złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako przedsiębiorca. Warto zaznaczyć, że złożenie takiego wniosku w sytuacji niewypłacalności jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. W rzeczywistości, mało która osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, wiedziała o tym obowiązku, a jeszcze mniej osób realizowało go w praktyce. Skutkowało to tym, że po zamknięciu działalności gospodarczej, kiedy były przedsiębiorca składał wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, sąd weryfikował, czy złożył on wniosek o swoją upadłość jeszcze jako przedsiębiorca. Jeśli nie, sędzia zobligowany był oddalić wniosek o upadłość konsumencką. W nowych przepisach, które weszły w życie w 2020 r., status byłego przedsiębiorcy został zrównany ze statusem konsumenta. To znaczy, że Sąd nie będzie już badał czy składał on wcześniej wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Dzięki temu wiele osób, które posiadają zadłużenie powstałe podczas prowadzenia własnego biznesu, będą mogły ogłosić upadłość konsumencką, a następnie uzyskać oddłużenie. Niewątpliwie pozytywna zmiana.

Sąd nie będzie badał winny dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności

Celem usprawnienia całej procedury upadłościowej, ustawodawca zrezygnował z konieczności badania przez sąd na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Niewłaściwe zachowania dłużnika np. umyślne zadłużanie się, będą badane dopiero na etapie ustalenia planu spłat, czyli dopiero wtedy, gdy o postępowaniu upadłego dłużnika będą mogli wypowiedzieć się również jego wierzyciele.

Dłuższy plan spłaty, nawet na 7 lat

Sąd uzyskał możliwość odmowy oddłużenia upadłego, jeżeli dojdzie do przekonania, że celowo trwonił majątek, a więc doprowadził do oczywistego i wynikającego ze złej woli pokrzywdzenia swoich wierzycieli. Ustalenie  natomiast innych istotnych uchybień w działalności dłużnika nie będzie wyłączało jego oddłużenia. Takie zachowania spowodują wydłużenie planu spłaty wierzycieli nawet do 7 lat, w miejsce obecnie obowiązujących maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika. Podsumowując, nie do końca rzetelny dłużnik będzie musiał nawet przez 7 lat realizować plan spłaty wierzycieli ustalony przez sąd, czyli najprościej rzecz ujmując spłacać ich w wymiarze ustalonym przez sąd, i dopiero po tych 7 latach sąd umorzy resztę niespłaconych zobowiązań upadłego.

Podsumowując, liberalizacja prawa upadłościowego niewątpliwie doprowadzi do tego, że większa grupa osób uzyska realną możliwość oddłużenia, zwłaszcza dotyczy to byłych przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że żeby do tego doszło należy profesjonalnie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a ten został w nowych przepisach rozbudowany o kolejne elementy.

Nowe przepisy, w większości zaczną obowiązywać po pół roku od dnia ich ogłoszenia. Zatem w marcu przyszłego roku dla wielu dłużników otworzy się możliwość wyjścia z trudnej sytuacji i wyjścia na przysłowiową „prostą”. 

W razie pytań z Państwa strony dotyczących wprowadzonych zmian zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk