Przeskocz do treści

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Które długi umorzy sąd?

15.05.2018 Prawo upadłościowe

Z serii Porady Kancelarii Radców Prawnych

Jednym z najczęstszych pytań, które pojawia się w naszej kancelarii w rozmowach z osobami zadłużonymi w kontekście upadłości konsumenckiej, jest pytanie dotyczące umorzenia długów.

Porady, umorzenie długów, upadłość konsumencka, sąd - Kasprzyk-Waliszewski

Czy sąd może umorzyć mi wszystkie długi?

Co do zasady, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego następuje oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie spłacić.

Są jednak pewne kategorie długów, które nie podlegają umorzeniu, co w konsekwencji oznacza, że dłużnik i tak będzie musiał je spłacić.

Radca Prawny Gdańsk – Kancelaria Radców Prawnych

Sąd nie umarza następujących zobowiązań:

  • o charakterze alimentacyjnym,
  • wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa czy śmierci,
  • kar grzywny orzeczonych przez Sąd, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynień za krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu (stąd konieczność rzetelnego i starannego przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, tak żeby nie narazić się na zarzut umyślnego pominięcia któregoś z wierzycieli).

Podsumowując, umorzeniu podlegają wszystkie długi za wyjątkiem tych wskazanych powyżej.