Przeskocz do treści

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowe formularze

14.04.2020 Prawo upadłościowe

Od 24 marca br., wraz z wejściem w życie obszernej nowelizacji prawa upadłościowego obowiązują nowe formularze, na które składa się wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I tak jak było to do tej pory nadal obowiązują dwa oddzielne formularze. Jeden formularz przewidziany jest wówczas, gdy wniosek o upadłość konsumencką składa sam dłużnik, a drugi, kiedy taki wniosek składa wierzyciel. Oba formularze można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020

Konieczność wprowadzenia nowych formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynikała m.in. z tego, że konsument, który składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi podać więcej informacji niż przed zmianą przepisów.

Jakie dodatkowe informacje są wymagane?

  • NIP (w przypadku, jeśli numer dłużnika nie zmienił się przez ostatnie dziesięć lat przed dniem złożenia wniosku);
  • informacje na temat stanu finansowego dłużnika, czyli wysokości osiągniętych przychodów oraz kosztów utrzymania (dane z ostatnich sześciu miesięcy od momentu złożenia wniosku);
  • podsumowanie czynności prawnych podjętych przez dłużnika, które dotyczyły obszaru inwestycyjnego, czyli nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach (z ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku);
  • informacje o czynnościach prawnych przedsięwziętych przez dłużnika, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości powyżej 10 000 zł (z ostatnich dwunastu miesięcy przed wniesieniem o upadłość konsumencką);
  • oświadczenie dotyczące autentyczności danych w złożonym wniosku.

W pozostałym zakresie formularze nie uległy znaczącym zmianom.

Radca Prawny Gdańsk – Paweł Kasprzyk