Przeskocz do treści

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

24.11.2023 Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka, na czym polega?

Instytucja upadłości konsumenckiej na dobre zagościła w polskim porządku prawnym. Niemal każdy zapewne słyszał już o upadłości konsumenckiej, bankructwie konsumenta, bankructwie osoby fizycznej, czy oddłużeniu konsumenta/dłużnika?

Ogólnie rzecz ujmując upadłość konsumencka to sformalizowane postępowanie, którego celem jest oddłużenie dłużnika będącego konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), z tym jednak zastrzeżeniem, że w ramach tego postępowania powinno dość do zaspokojenia wierzycieli takiego dłużnika w jak najszerszym możliwym zakresie.

Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do właściwego sądu upadłościowego. Można zrobić to pisemnie albo za pośrednictwem specjalnego systemu – Krajowego Rejestru Zadłużonych (po wcześniejszym utworzeniu konta w tym systemie).

Jak wierzyciel może sprawdzić, czy jego dłużnik ma ogłoszoną upadłość konsumencką?

Jak wspomniałem to wyżej, wnioski o upadłość konsumencką mogą być składane co do zasady za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika-konsumenta całe postępowanie toczy się właśnie z użyciem tego systemu, elektronicznie. To daje pewne możliwości wierzycielowi bądź w ogóle osobie, która chciałaby sprawdzić, czy w stosunku do kogoś toczy się postępowanie upadłościowe, bądź złożony był wniosek w tym względzie. Po wpisaniu w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (portal publiczny) określonych danych identyfikujących osobę (dłużnika) można to sprawdzić.

Jak sprawdzić, czy w stosunku do danej osoby prowadzone jest postępowanie upadłościowe konsumenckie?

Wystarczy wejść na stronę Krajowego Rejestru Zadłużonych (portal publiczny), wybrać zakładkę „Wyszukiwanie podmiotów”, następnie wybrać opcję „Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej” wpisać nr PESEL lub NIP. Jeżeli po wprowadzeniu systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych był składany wniosek o upadłość, bądź jest prowadzone postępowanie upadłościowe, to informacje w tym względzie powinny się pojawić po zainicjowaniu wyszukiwania w tym systemie elektronicznym. Co ważne wyszukiwarka dotyczy wszelkich podmiotów np. osób prawnych, w stosunku do których po 10 grudnia 2021 r. (po rozpoczęciu działania systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych) składane były wnioski o ogłoszenie upadłości, a więc nie tylko konsumentów.