Przeskocz do treści

Blog

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, komu przysługuje?

03.01.2023 Sprawy odszkodowawcze

Na początek spieszę z wyjaśnieniami, tytuł niniejszego wpisu nie jest zbyt precyzyjny. Dlaczego? Otóż rodzinie osoby, która poniosła śmierć np. w wypadku samochodowym, czy w …

Czy przy okazji sprawy rozwodowej sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

27.12.2022 Sprawy rozwodowe

W zdecydowanej większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami tworzy się wspólność majątkowa małżeńska, która trwa do momentu rozwodu (konkretnie do uprawomocnienia się wyroku …

Odwołanie od wyroku rozwodowego – jak wygląda apelacja?

22.12.2022 Sprawy rozwodowe

Wielokrotnie wskazywałem już, że w polskim prawie obowiązuje zasada dwuinstancyjności, dotyczy to również spraw rozwodowych. Zatem strona niezadowolona z wyroku rozwodowego (z całości, bądź części wyroku) może …

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych – kiedy następuje?

20.12.2022 Sprawy odszkodowawcze

Zgodnie z ogólnie znaną zasadą, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w skutek czynu niedozwolonego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym …

Do którego Sądu mieszkaniec Gdyni powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

20.12.2022 Prawo upadłościowe

Jak już wielokrotnie o tym wspominałem – upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi na rozwiązanie problemu zadłużenia, uwolnienie się od długów i nowy start. Żeby móc skorzystać …

Zakład ubezpieczeń nie może zaniżać kosztów naprawy uszkodzonego samochodu

06.10.2022 Sprawy odszkodowawcze

Zasada pełnego odszkodowania Podstawową zasadą prawa odszkodowawczego wyrażoną w art. 361 § 2 k.c., jest zasada pełnego odszkodowania. Odszkodowanie ustala się z jednej strony respektując …

Jakie kwoty zadośćuczynienia przyznają Sądy w Polsce członkom rodziny zamarłego poszkodowanego?

22.08.2022 Sprawy odszkodowawcze

Podstawa prawna wypłaty zadośćuczynienia dla członków rodziny zmarłego  Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią …

Blokowanie przez bank konta upadłego konsumenta

09.08.2022 Prawo upadłościowe

W moim dzisiejszym wpisie chciałbym odnieść się do istotnego, praktycznego problemu, z którym zmaga się konsument (osoba fizyczna) po ogłoszeniu w stosunku do niego upadłości …

Prowadzenie działalności gospodarczej przez upadłego po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej, czy to możliwe?

07.03.2022 Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i co oczywiste, jest niewypłacalna. Czy jednak konsument, którego upadłość niedawno …

Opóźnienia w płatnościach między przedsiębiorcami

11.02.2022 Porady prawne

Dziś chciałbym napisać o ustawie, która ma niebagatelne znaczenie dla wielu przedsiębiorców, a o której istnieniu wielu nadal nie wie. Chodzi o ustawę z dnia …