Przeskocz do treści

Czy przy okazji sprawy rozwodowej sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

27.12.2022 Sprawy rozwodowe

W zdecydowanej większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami tworzy się wspólność majątkowa małżeńska, która trwa do momentu rozwodu (konkretnie do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego). Dodatkowo w wyroku rozwodowym, jeżeli nie wydłużyłoby to całego postępowania, sąd może również orzec o podziale wspólnego majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Żeby sąd mógł orzekać w tym przedmiocie, wniosek o podział majątku wspólnego musi złożyć jeden z małżonków. Przykładowo może to zrobić powód w pozwie o rozwód albo strona pozwana w odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Jak Sąd dzieli majątek wspólny?

Sąd okręgowy, w którym mają miejsce sprawy rozwodowe, nie orzeka o podziale majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli wydłużyłoby to przesadnie postępowanie lub jeśli jeden z małżonków nie wyraża zgody na podział majątku zaproponowany przez drugiego małżonka. Wtedy byli już małżonkowie mogą rozdzielić majątek na podstawie umowy cywilnoprawnej (zawieranej pod postacią aktu notarialnego, jeżeli są właścicielami domu, mieszkania lub innej nieruchomości) lub dokonać sądowego podziału majątku w drodze odrębnego postępowania przed sądem. Należy jednak podkreślić, że podział majątku nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań, a jedynie aktywów zgromadzonych przez małżonków.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk