Przeskocz do treści

Czy pasażer samochodu może otrzymać odszkodowanie po wypadku drogowym?

28.11.2023 Sprawy odszkodowawcze

W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku drogowego, komunikacyjnego często pojawiają się pytania komu w związku z tym należy się odszkodowanie? Czy pasażer, który jechał samochodem i doznał na skutek wypadku obrażeń, bądź szkody rzeczowej może również domagać się zapłaty odszkodowania? A jeśli tak, to od kogo? 

 

Odszkodowanie dla pasażera: kto ponosi odpowiedzialność za szkodę pasażera? 

Wszystko zależy od tego, kto ponosi odpowiedzialność za skutki konkretnego zdarzenia. W tym względzie obowiązują podstawowe zasady ustalania odpowiedzialności za skutki wypadku przewidziane w Kodeksie cywilnym (zasada winy bądź zasada ryzyka). Najprościej rzecz ujmując, jeżeli wypadek (bądź kolizję) spowodował kierujący pojazdem, którym poruszał się również dany pasażer, to wówczas pasażer może domagać się naprawienia szkody od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był ten kierowca (samochód). Co istotne, bez znaczenia pozostają okoliczności związane z ewentualnym pokrewieństwem pasażera i sprawcy kierującego pojazdem. Przykładowo, jeżeli samochodem podróżuje małżeństwo, kieruje nim mąż, który odpowiada za spowodowanie wypadku, to pasażerka będąca jego żoną, jeżeli doznała obrażeń w tym wypadku, to może domagać się naprawienia szkody od zakładu ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej jej mężowi. Wspominam o tym, a to dlatego, że wiele osób sądzi, że kwestia pokrewieństwa czy powinowactwa może odgrywać tu jakąś rolę. Nie ogrywa. Poszkodowany członek rodziny może domagać się naprawienia szkody.   

 

Inaczej rzecz się ma, gdy za spowodowanie wypadku odpowiedzialność ponosi inny kierujący tj. kierujący samochodem, którym nie poruszała się poszkodowany pasażer.  W takiej sytuacji zarówno pasażer jak i kierowca samochodu, który nie spowodował wypadku, mogą wystąpić z roszczeniami odszkodowanymi do zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był kierujący tym drugim pojazdem (sprawca szkody). 

Jak z powyższego wynika, kluczowe jest zatem ustalenie kto konkretnie odpowiada za spowodowanie danego wypadku. W tym miejscu należy zastrzec, że nieco inaczej sytuacji kształtuje się, gdy przewóz ma charakter odpłatny (pasażer zapłacił za przejazd danym samochodem). Wówczas w oparciu o zasadę ryzyka, co do zasady odpowiada za szkodę kierujący samochodem wykonujący odpłatny przewóz. Od tej zasady istnieją, jednakże pewne wyjątki. 

dwóch mężczyzn siedzi w samochodzi na przednich siedzeniach - Czy pasażer samochodu może otrzymać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Powyżej niejako udzieliłem już odpowiedzi na to pytanie. Otóż wniosek o wypłatę odszkodowania bądź zadośćuczynienia (zgłoszenie szkody) należy złożyć do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego. Czyli w pierwszej kolejności należy ustalić, kto spowodował wypadek drogowy (najlepiej zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Policji np. o wydanie zaświadczenia czy notatki ze zdarzenia drogowego), a następnie skierować swoje roszczenia do zakładu ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia (wypadku). 

 

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym będąc pasażerem? 

W pierwszej kolejności należy ustalić, kto odpowiada za spowodowanie wypadku, następnie zebrać szczegółową dokumentację potwierdzająca szkodę oraz jej wysokość. Chodzi tu zwłaszcza o dokumentację z leczenia obrażeń doznanych na skutek wypadku drogowego, kosztów poniesionych na leczenie powypadkowe (istotne są tu imienne faktury oraz rachunki). Następnie poszkodowany musi wystąpić z odpowiednimi roszczeniami do zakładu ubezpieczeń. Co ważne, należy określić o co się wnioskuje, czy jest to odszkodowanie lub zadośćuczynienie oraz wskazać konkretne kwoty jakie chce się uzyskać od ubezpieczyciela. To pozwoli na uzyskanie ewentualnych odsetek za opóźnienie w przyszłości, w sytuacji, gdyby zakład ubezpieczeń nie spełnił w całości roszczeń albo w ogóle odmówił ich realizacji. 

 

Kto płaci odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego?

Zgodnie z wcześniej opisaną procedurą odszkodowanie lub zadośćuczynienie, po zgłoszeniu przez poszkodowanego szkody, wypłaca ten ubezpieczyciel, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku drogowego. Po zgłoszeniu szkody, zakład ubezpieczeń co do zasady ma 30 dni na rozpoznanie takiego wniosku i wypłacenie świadczeń. Wysokość odszkodowanie oraz zadośćuczynienia zależy od wysokości doznanej szkody. Dlatego ważne jest, żeby jak najpełniej udokumentować poniesioną szkodę rzeczową czy też doznane w wypadku obrażenia. Nie jest to prosta sprawa, dlatego warto rozważyć powierzenie jej prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi np. radcy prawnemu.