Blog prawny

Hałas z lotniska

  Roszczenie wynikające z hałasu generowanego przez lotnisko w Gdańsku W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi zgłaszania roszczeń wynikających z „hałasu z lotniska w Gdańsku” wyjaśniamy komu przysługuje i w jakim terminie można składać wnioski o odszkodowanie. Spis treści: Do … Czytaj dalej

Czy przy okazji sprawy rozwodowej sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

W większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska, która trwa co do zasady do momentu rozwodu(uprawomocnienia się wyroku rozwodowego). W samym wyroku rozwodowym, jeżeli nie wydłużyłoby to postępowania sąd może orzec również o podziale wspólnego … Czytaj dalej