Przeskocz do treści
Blog prawny - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kasprzyk

Blog

Czy dwuletnie dziecko może świadomie przyczynić się do zaistnienia szkody?

27.11.2018 Odszkodowania

Art. 362 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosowanie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy …

Wniosek o umorzenie długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli

23.11.2018 Upadłość konsumencka

Bardzo często, po tym jak syndyk zakończy swoje podstawowe czynności w postępowaniu upadłościowym tj. ustali i obejmie w zarząd majątek upadłego konsumenta, zlikwiduje ten majątek, a uzyskane …

Statystyki dotyczące upadłości konsumenckiej. Jak często sądy ogłaszają upadłość konsumencką?

23.11.2018 Upadłość konsumencka

Panie mecenasie jaką mam szansę na ogłoszenie przez sąd mojej upadłości? Jak często sądy w ogóle ogłaszają upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Te pytania niejednokrotnie słyszałem …

Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej. Kto je ustala, płaci i ile wynosi?

23.11.2018 Upadłość konsumencka

Ustawa Prawo upadłościowe w art. 4919 szczegółowo reguluje kwestie związane z wynagrodzeniem syndyka w upadłości konsumenckiej. Kto ustala to wynagrodzenie? Wynagrodzenie syndyka ustala Sąd biorąc pod uwagę wysokość …

Jakie są obowiązki syndyka w upadłości konsumenckiej?

23.11.2018 Upadłość konsumencka

Jednym z punktów postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wyznaczenie z imienia i nazwiska syndyka masy upadłości dłużnika. W jakim celu sąd ustanawia syndyka? Do podstawowych zadań …

Czy brak majątku uniemożliwia ogłoszenie upadłości?

22.11.2018 Upadłość konsumencka

Podczas udzielania porad prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej często spotykamy się z pytaniem czy brak majątku wpływa negatywnie na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Klienci obawiają, że w …

Zdrada jako przyczyna rozwodu

18.05.2018 Rozwody

Nie ulega żadnej wątpliwości, że małżonkowie zobowiązani są m.in. do wzajemnego szacunku i wierności. Wynika to wprost z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co …

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Które długi umorzy sąd?

15.05.2018 Upadłość konsumencka

Z serii Porady Kancelarii Radców Prawnych Jednym z najczęstszych pytań, które pojawia się w naszej kancelarii w rozmowach z osobami zadłużonymi w kontekście upadłości konsumenckiej, …

Świadczenie „500 plus” wolne od egzekucji

22.06.2016 Pozostałe tematy

Środki otrzymane z rządowego programu „Rodzina 500 plus” nie podlegają egzekucji komorniczej i administracyjnej. Kwestia ta stała się w ostatnim czasie przedmiotem medialnego zainteresowania po …

Finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez ubezpieczyciela

22.06.2016 Odszkodowania

Zgodnie z uchwałą siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., (III CZP 63/15) koszty, jakie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym poniósł …