Przeskocz do treści

Blog

Jak długo należy płacić alimenty na swojego byłego małżonka?

08.10.2019 Sprawy rozwodowe

W określonych sytuacjach, sąd np. w wyroku rozwodowym może zasądzić alimenty na rzecz byłego małżonka. Zasadniczo chodzi o dwie takie sytuacje. Pierwsza, małżonek rozwiedziony, który nie został …

Nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej – zmiany dot. zgłaszania wierzytelności.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Kilkukrotnie opisywałem już zmiany w upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie na skutek uchwalenia w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo …

Plan spłaty wierzycieli nawet na 7 lat

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Jak już kilkukrotnie o tym pisałem, od marca przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące tzw. upadłość konsumencką. Wiele zmian jest pozytywnych, długo oczekiwanych, ale …

Były przedsiębiorca łatwiej uzyska tzw. upadłość konsumencką. Zmiany w przepisach.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadza prawdziwą rewolucję w dostępie do upadłości konsumenckiej …

Wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Czy sprawca wypadku bądź ubezpieczyciel musi zwrócić koszty pogrzebu poszkodowanego? Jeśli tak to o jakie koszty chodzi?

03.06.2019 Sprawy odszkodowawcze

Podstawowym roszczeniem, które przysługuje w przypadku śmierci bliskiej osoby np. na skutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego, jest pokrycie kwoty pochówku. Art. 446 §1 Kodeksu …

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Jak ją uzyskać?

03.06.2019 Porady prawne

Zbliża się sezon wakacyjny, sporo naszych rodaków wyjedzie zapewne odpoczywać za granicę zabierając ze sobą swoje pociechy. No właśnie, ale jak to właściwie jest z …

Ubezpieczyciel będzie musiał pokryć koszty rzeczoznawcy, które poniósł poszkodowany przed skierowaniem sprawy do Sądu.

03.06.2019 Sprawy odszkodowawcze

W dniu 29 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął bardzo ważną uchwałę, nie tylko dla poszkodowanych ale generalnie rzecz ujmując dla …

Jak „wycenić” śmierć bliskiej osoby? Czyli kilka praktycznych uwag dotyczących ustalania wysokości zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

03.06.2019 Sprawy odszkodowawcze

Artykuł 446 § 4 k.c. stanowi podstawę prawną, w oparciu o którą osoba, która straciła w wypadku bliską może domagać się zapłaty zadośćuczynienia za doznaną …

Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

27.05.2019 Sprawy rozwodowe

W uproszczeniu orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe jedynie wówczas, gdy ustali on, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Inaczej jest w przypadku separacji, w tym …

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?

27.05.2019 Porady prawne

W art. 17 Kodeksu pracy ustawodawca wprowadził ogólną zasadę, w myśl której pracodawca ma obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednakże nie w każdym przypadku …