Przeskocz do treści

Jak długo należy płacić alimenty na swojego byłego małżonka?

08.10.2019 Sprawy rozwodowe

W określonych sytuacjach, sąd np. w wyroku rozwodowym może zasądzić alimenty na rzecz byłego małżonka. Zasadniczo chodzi o dwie takie sytuacje.

Pierwsza, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Istotne są w tym wypadku dwie kwestie, alimentów może żądać były małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i musi on znajdować się w niedostatku (w uproszczeniu, w trudnej sytuacji materialnej).

Druga, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W tym przypadku małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego zobowiązany będzie do płatności alimentów, nawet wtedy kiedy drugi małżonek nie znajduje się w niedostatku, wystarczy jedynie, że rozwód niesie za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

W obu powyższych przypadkach obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia (a więc dot. to pierwszej z opisanych sytuacji) obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Jeśli natomiast chodzi o okres alimentacji w drugim z opisanych przypadków, obowiązek ten ma charakter bezterminowy. W przypadku jednak zmiany okoliczności, były małżonek zobowiązany do alimentacji może się domagać w sądzie zmniejszenia bądź uchylenia tego bezterminowego obowiązku.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk