Przeskocz do treści

Wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Czy sprawca wypadku bądź ubezpieczyciel musi zwrócić koszty pogrzebu poszkodowanego? Jeśli tak to o jakie koszty chodzi?

03.06.2019 Sprawy odszkodowawcze

Podstawowym roszczeniem, które przysługuje w przypadku śmierci bliskiej osoby np. na skutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego, jest pokrycie kwoty pochówku. Art. 446 §1 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem: „Jeżeli  wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.

Z reguły osobą zobowiązaną do naprawienia szkody jest sprawca wypadku, bądź też ubezpieczyciel, który udzielał mu ochrony ubezpieczeniowej. Taki podmiot zwraca koszty przygotowania pochówku zmarłego, zgodnego z miejscowymi zwyczajami, osobie, która faktycznie poniosła te koszty. Nie musi to być zatem członek rodziny zmarłego, choć z reguły to właśnie krewni pokrywa tego typu koszty.

Jakie koszty zwraca ubezpieczyciel?

Chodzi o zwrot kosztów, które zwyczajowo ponosi się na pochówek zmarłego. Planując pogrzeb, trzeba uwzględnić wydatki takie jak:

  1. wynagrodzenie za posługę księdza;
  2. zakup trumny, odzieży dla zmarłego, krzyża, wykopanie grobu itp.;
  3. zamówienie wieńców i kwiatów;
  4. organizacja stypy;
  5. postawienie nagrobka;
  6. zakup odzieży żałobnej dla najbliższej rodziny zmarłego.

Ważne!

Pamiętaj, że to na osobie, która poniosła koszty pogrzebu poszkodowanego ciąży obowiązek udowodnienia ich wysokości i zasadności. Zatem pamiętaj, aby zbierać faktury oraz wszelkie rachunki z tym związane.

I na koniec, zwrot powyższych kosztów należy się nawet wówczas, gdy rodzinie zmarłego został wypłacony zasiłek pogrzebowy z ZUS bądź z KRUS.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk