Przeskocz do treści
Wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Czy sprawca wypadku bądź ubezpieczyciel musi zwrócić koszty pogrzebu poszkodowanego? Jeśli tak to o jakie koszty chodzi?

Wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Czy sprawca wypadku bądź ubezpieczyciel musi zwrócić koszty pogrzebu poszkodowanego? Jeśli tak to o jakie koszty chodzi?

03.06.2019 Odszkodowania

ednym z podstawowych roszczeń, które przysługuje w związku ze śmiercią poszkodowanego np. na skutek wypadku komunikacyjnego jest roszczenie o zwrot kosztów jego pogrzebu. Artykuł 446 paragraf 1 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem: Jeżeli  wskutek uszkodzenia  ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Z reguły osobą zobowiązaną do naprawienia szkody jest sprawca wypadku, bądź też ubezpieczyciel, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Taki podmiot zwraca koszty przygotowania pochówku zmarłego, zgodnego z miejscowymi zwyczajami, osobie, która faktycznie poniosła te koszty. Nie musi to być zatem członek rodziny zmarłego, choć z reguły to właśnie rodzina pokrywa tego typu koszty.

Jakie koszty zwraca ubezpieczyciel?

Chodzi o zwrot kosztów, które zwyczajowo ponosi się na pochówek zmarłego. Są to przykładowo:

  1. wynagrodzenie za posługę księdza
  2. zakup trumny, odzieży dla zmarłego, krzyża, wykopanie grobu itp.
  3. koszty związane z zakupem kwiatów,
  4. koszty stypy,
  5. koszty postawienie nagrobka dla zmarłego,
  6. koszty zakupu odzieży żałobnej dla najbliższej rodziny zmarłego.

Ważne!

Pamiętaj, że to na osobie, która poniosła koszty pogrzebu poszkodowanego ciąży obowiązek udowodnienia ich wysokości i zasadności. Zatem pamiętaj, aby zbierać faktury oraz wszelkie rachunki z tym związane.

I na koniec, zwrot powyższych kosztów należy się nawet wówczas, gdy rodzinie zmarłego został wypłacony zasiłek pogrzebowy z ZUS bądź z KRUS.

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk