Przeskocz do treści

Plan spłaty wierzycieli nawet na 7 lat

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Jak już kilkukrotnie o tym pisałem, od marca przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące tzw. upadłość konsumencką. Wiele zmian jest pozytywnych, długo oczekiwanych, ale są też zmiany nieco mniej korzystne w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami.

Taką zmianą jest wydłużenie okresu na jaki sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli. Obecnie jest to okres maksymalnie 3 lat. Przez ten czas upadły dłużnik dokonuje spłaty wierzycieli według harmonogramu i w wysokości ustalonej przez sąd. Z realizacji tego planu spłaty, co roku do końca kwietnia dłużnik musi zdawać sprawozdanie sądowi, załączając m. in. swoje zeznanie roczne.

W nowych przepisach okres na jaki sąd może ustalić plan spłaty został znacząco wydłużony, nawet do 7 lat. Na taki okres sąd może ustalić plan spłaty w stosunku do upadłych, którzy podczas zaciągania zobowiązań nie postępowali prawidłowo, a wręcz w niektórych przypadkach zaciągali je lekkomyślnie.

Taki stan rzecz powoduje, że osoby, które noszą się z zamiarem wszczęcia sprawy upadłościowej i uzyskania upadłości konsumenckiej powinny rozważyć, który reżim prawny jest dla nich korzystniejszy. Nowy z nawet 7 letnim planem spłaty, czy obecnie obowiązujący z 3 letnim planem spłaty.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk