Przeskocz do treści

Były przedsiębiorca łatwiej uzyska tzw. upadłość konsumencką. Zmiany w przepisach.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadza prawdziwą rewolucję w dostępie do upadłości konsumenckiej dla osób, które w przeszłości prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą. Zrównuje bowiem ich sytuację z sytuacją typowego konsumenta. Dzięki temu na gruncie nowych przepisów będą mogli łatwiej uzyskać w sądzie ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, a w dalszej kolejności oddłużenie.

Co zapewnia nowa ustawa o Prawie upadłościowym?

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają bowiem ogłosić upadłość konsumencką byłego jednoosobowego przedsiębiorcy, tylko kiedy spełniał on określone warunki, zwłaszcza jeżeli wykazał, że będąc do tego zobowiązany w okresie 10 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dostarczył wniosek o upadłość jeszcze jako przedsiębiorca. Przykładem może być sytuacja, kiedy prowadził jeszcze działalność gospodarczą, a na skutek stanu niewypłacalności złożył odpowiedni wniosek o ogłoszenie swojej upadłości jako przedsiębiorca. Należy pamiętać, że złożenie wyżej wspomnianego wniosku w sytuacji niewypłacalności, jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Tak brzmi teoria, natomiast prawdziwe życie pokazało, że niewiele osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą wiedziało o tym obowiązku, a jeszcze mniej osób wywiązywało się z niego. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą upadłość kojarzyła się raczej z obowiązkiem przeznaczonym dla dużych podmiotów np. spółek prawa handlowego. Skutkiem były sytuacje, kiedy już po zamknięciu działalności gospodarczej, gdy były przedsiębiorca składał wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, sąd weryfikował, czy złożył on wniosek o ogłoszenie upadłości będąc nadal przedsiębiorcą. Jeśli nie, sąd był zobowiązany oddalić wniosek o upadłość konsumencką. Wyjątek stanowiły sytuacje, w których sąd dopatrzył się względów słuszności czy humanitarnych.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 

W zmienionych przepisach status byłego przedsiębiorcy został zrównany ze statusem konsumenta. Wtedy Sąd nie będzie musiał badać, czy były przedsiębiorca składał wcześniej wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Dzięki temu wiele osób, posiadających zadłużenie powstałe podczas prowadzenie własnego biznesu, będzie mogło ogłosić upadłość konsumencką, a następnie umożliwione zostanie oddłużenie.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk