Przeskocz do treści

Odszkodowanie za wypadek na drodze dla rowerów w Gdańsku

01.04.2019 Sprawy odszkodowawcze

Gdańsk uchodzi za miasto, w którym jest największa ilość tzw. ścieżek rowerowych w Polsce. Jak podają media tylko w 2019 r. w Gdańsku przybędzie ok. 25 km tras rowerowych. W miejskim budżecie na wydzielone inwestycje rowerowe zaplanowano kwotę ponad 68,6 mln zł. Oczywiście jazda rowerem pozytywnie wpływa na stan zdrowia, i chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości. Jednakże, jak to w życiu bywa i rowerzystom przytrafiają się wypadki. Dotychczas wielokrotnie zwracali się do nas rowerzyści poszkodowani w tego typu wypadkach (np. osoby, które podczas jazdy rowerem zostały potrącone przez samochód) z zapytaniem czy przysługuje im jakieś odszkodowanie powypadkowe za obrażenia doznane w wypadku na ścieżce rowerowej, czy to w Gdańsku, czy w innym mieście. Jak zawsze w tego typu sprawach wszystko zależy od okoliczności sprawy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zasadę na podstawie, której odpowiada sprawca wypadku. Jeżeli doszło do zderzenia rowerzysty z pojazdem mechanicznym (np. samochodem), to nie niejako z automatu przyjmuje się, że kierujący pojazdem mechanicznym odpowiada za skutki wypadku. Jest to odpowiedzialność oparta na tzw. zasadzie ryzyka. Kierujący pojazdem może uwolnić się od skutków wypadku tylko w trzech przypadkach. Po pierwsze, kiedy wyłączną winę (100% winy) za spowodowanie wypadku ponosi kierujący rowerem. Po drugie, kiedy wyłączną winę za spowodowanie wypadku ponosi osoba trzecia (np. inna osoba, która wepchnęła jadącego rowerzystę pod samochód). Po trzecie, kiedy do wypadku doszło na skutek działania siły wyższej (np. rowerzysta na skutek silnego wiatru, wpadł pod samochód). Jeżeli żadna z tych przesłanek nie zachodzi (są to tzw. przesłanki egzoneracyjne), to poszkodowany rowerzysta może domagać się odszkodowania powypadkowego. Co oczywiste, z racji tego, że z reguły pojazdy mechaniczne, samochody ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej, roszczenia odszkodowawcze (o zadośćuczynienie za krzywdę, czy odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, utracony zarobek, koszty opieki) należy kierować do zakładu ubezpieczeń, w którym wykupiono polisę OC pojazdu.

Wracając do wspomnianych ścieżek rowerowych, jedną z głównych przyczyn wypadków na przejazdach rowerowych jest wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez kierujących samochodami. Przejeżdżając przez drogę dla rowerów, kierowcy samochodów często nie zachowują ostrożności, nie upewniają się co do możliwości przejazdu i nie ustępują pierwszeństwa rowerzystom, którzy poruszają się po tej drodze. Jeżeli zatem doszło do zderzenia rowerzysty z samochodem na ścieżce rowerowej, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania przez poszkodowanego rowerzystę odszkodowania powypadkowego. Mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego w Gdańsku zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk