Przeskocz do treści

Jakie dokumenty należy przygotować do prowadzenia sprawy odszkodowawczej?

13.05.2019 Sprawy odszkodowawcze

Poszkodowani, którzy odnieśli obrażenia w różnego rodzaju wypadkach np. komunikacyjnych, czy wypadkach przy pracy często zastanawiają się od czego zacząć prowadzenie sprawy odszkodowawczej? Do kogo skierować roszczenia? Jakie roszczenia? Jakie zgromadzić dokumenty?
W takim przypadku niewątpliwie przydaje się pomoc fachowego pełnomocnika np. radcy prawnego, który po zleceniu prowadzenia sprawy odpowie na wszelkie tego typu pytania. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na ostatnie z tych pytań, a mianowicie, jakie zgromadzić dokumenty do sprawy odszkodowawczej?

Poszkodowany w wypadku, ubiegając się o odszkodowanie, czy też zadośćuczynienie za krzywdę winien zgromadzić następujące dokument:

  1. Dokumentację potwierdzającą zaistnienie zdarzenia i jego przebieg. Mogą to być np. zaświadczenie o zdarzeniu drogowym; notatka z miejsca zdarzenia (wypadku, kolizji); wyrok sądu skazujący sprawcę wypadku, kolizji; akt oskarżenia bądź wniosek o ukaranie sprawcy kolizji; oświadczenia świadków zdarzenia; w przypadku wypadków przy pracy np. protokół powypadkowy;
  2. Dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego. Czym bardziej szczegółowa
    i kompletna jest ta dokumentacja tym lepiej, minimum to wypisy ze szpitali, historia choroby, dokumentacja potwierdzająca odbycie rehabilitacji, czy wyniki badań (np. RTG, MRI);
  3. Faktury, rachunki związane z kosztami leczenia. Za zakupy leków, prywatne wizyt u lekarzy specjalistów, zakupy sprzętu ortopedycznego. Przy każdym tego typu wydatku warto postarać się o pozyskanie faktury wystawionej na dane poszkodowanego;
  4. Oświadczenia osób, które udzielały poszkodowanemu opieki podczas leczenia i rehabilitacji, a także osób, które zapewniały transport do placówek medycznych prywatnym samochodem. Ma to na celu udowodnienie kosztów opieki nad poszkodowanym oraz kosztów dojazdu na leczenie do wszelkiego rodzaju placówek służby zdrowia.

W przypadku szkód rzeczowych (które bardzo często występują obok szkód związanych z doznanymi obrażeniami ciała) np. zniszczonych na skutek wypadku rzeczy typu okulary, telefon komórkowy, warto dysponować dokumentacją fotograficzną uszkodzonych przedmiotów oraz rachunkami związanymi
z ich nabyciem.

Zgromadzenie powyższej dokumentacji pozwala poszkodowanemu ustalić, jakie roszczenia mu przysługują i o jakie kwoty wnioskować, a co może najistotniejsze, dokumenty te potwierdzają zaistnienie szkody i jej wysokość.

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk