Przeskocz do treści

Jak sprawdzić gdzie sprawca wypadku bądź kolizji drogowej miał wykupioną polisę OC?

20.05.2019 Sprawy odszkodowawcze

Jedną z pierwszych czynności w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku zaistnienia wypadku drogowego bądź kolizji jest zweryfikowanie, czy jego sprawca posiadał aktualną polisę OC. Każdy właściciel pojazdu ma co do zasady obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Jeżeli spowoduje wypadek, to poszkodowany może domagać się od jego ubezpieczyciela naprawienia szkody np. wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód, zwrotu kosztów leczenia czy wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Skąd zatem uzyskać informację, u którego ubezpieczyciela wykupiona była taka polisa? Najczęściej sprawa nie nastręcza dużo problemów, bowiem takich informacji udziela Policja, która prowadzi postępowanie w sprawie wypadku czy kolizji. Istnieje również możliwość samodzielnego sprawdzenia danych ubezpieczyciela na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – www.ufg.pl Wystarczy, że poszkodowany poda podstawowe informacje takie jak: nr rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku i datę zdarzenia, a natychmiast wygeneruje się odpowiedź z informacją o ubezpieczeniu OC.

A co w przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie był objęty ochroną ubezpieczeniową w chwili wypadku? W takim przypadku, co do zasady świadczenia odszkodowawcze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) i do niego należy kierować roszczenia. Po ich zrealizowaniu, UFG będzie domagać się zwrotu całej wpłaconej sumy od sprawcy wypadku, w ramach tzw. regresu ubezpieczeniowego. Na temat odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego napiszę w kolejnych postach.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk