Przeskocz do treści

Kto nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

13.05.2019 Sprawy rozwodowe

Pytania dotyczące świadków wielokrotnie pojawiają się przy okazji prowadzenia przeze mnie spraw rozwodowych. Na temat tego, jak dobierać świadków do sprawy rozwodowej pisałem już w tym artykule: https://kasprzyk-waliszewski.pl/swiadek-w-sprawie-rozwodowej-na-co-zwrocic-uwage-przy-dobieraniu-swiadkow/

Dzisiaj chciałby zwrócić uwagę na to, kto nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej.

Zacznę może od ogólnych przepisów dotyczących świadków zawartych w kodeksie postępowania cywilnego. Art. 259 k.p.c. stanowi, że świadkami nie mogą być:

1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;

2) wojskowi i urzędnicy nie zwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone” lub “poufne” oraz osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;

3) przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową;

4) współuczestnicy jednolici.

Ponadto, świadkiem nie może być mediator ale tylko co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Tak stanowią ogólne przepisy procedury cywilnej znajdujące zastosowanie do wszelkich postępowań cywilnych. Wymaga jednak podkreślenia, że szczegółowe rozwiązania dotyczące świadków zawierają również przepisy kodeksu postępowania cywilnego odnoszące się bezpośrednio do spraw rozwodowych i na nie w szczególności należy zwrócić uwagę. Zeznawać nie mogą również małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz zstępni stron (ich dzieci, czy wnuki), którzy nie ukończyli
17 roku życia.

Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że bardzo często klienci zadają mi pytanie czy w sprawie rozwodowej mogą być przesłuchiwane dzieci stron? Otóż, jak wynika z powyższego zeznawać mogą jedynie dzieci stron sprawy rozwodowej, które ukończyły lat 17.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk