Przeskocz do treści

Jakie wynagrodzenie pobiera radca prawny z Kancelarii za prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

13.05.2019 Prawo upadłościowe

Pytanie postawione w tytule pojawia się w niemal każdej rozmowie z klientem, który chciałby podjąć temat ogłoszenia swojej upadłości. I jak tu na nie odpowiedzieć? To zależy …

W naszej kancelarii sprawa wynagrodzenia wygląda w następujący sposób.

Zaczynamy od spotkania z klientem, podczas którego oceniamy czy spełnia on przesłanki, od których ustawa Prawo upadłościowe uzależnia ogłoszenie przez właściwy sąd upadłości konsumenckiej. Jak wielokrotnie o tym pisałem, jest szereg warunków, których spełnienie pozwala Sądowi ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podczas spotkania sprawdzamy czy klient je spełnia. Dlatego wypytujemy o wiele różnych okoliczności, w tym m.in. o aktualną sytuację majątkową i dochodową dłużnika, o to w jakich okolicznościach doszło do zaciągnięcia zobowiązań, jakie były wówczas dochody dłużnika, czy dłużnik w przeszłości prowadził działalność gospodarczą itd. Po zebraniu takiego „wywiadu” informujemy klienta, jakie w naszej ocenie ma on szanse na to, aby sąd zaakceptował jego ewentualny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Koszt takiego spotkania i porady to 150 zł. Trzeba wskazać, że przedstawiona przez nas informacja daje dłużnikowi obraz tego czy warto dalej kontynuować w jego przypadku temat złożenia ewentualnego wniosku
o upadłość.

Bardzo ważna spraw, po takiej wstępnej konsultacji dłużnik już wie czy zasadne w jego przypadku jest kierowanie do sądu wniosku o upadłość. Jeśli bowiem szanse powodzenia takiej sprawy są niewielkie, to dzięki wstępnej poradzie nie naraża się on na dalsze zdecydowanie wyższe koszty.

Jeżeli klient, w naszej ocenie, ma szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd i jest on zainteresowany współpracą, to wówczas przedstawiamy mu koszt prowadzenia takiej spraw. W tym miejscu należy podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak stały cennik, w oparciu
o który dokonujemy wyceny. Każda sprawa bowiem jest inna, a co za tym idzie różnie jest wyceniana. Wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentowanie dłużnika w sprawie sądowej wywołanej wniesieniem takiego wniosku, uzależnione jest w naszej kancelarii od 3 czynników. Po pierwsze, od ilości wierzycieli, których ma dany klient. Po drugie od wysokości sumy jego długów. I po trzecie, co niektórych może pewnie zaskoczyć, od kompletności dokumentacji, którą dysponuje dłużnik. Jeżeli dłużnik nie dysponuje kompletną dokumentacją, a z tym jak pokazuje praktyka bywa różnie, to wówczas musi się on liczyć z nieco wyższym wynagrodzeniem niż osoba, która posiada kompletną dokumentację tj. dysponuje umowami kredytu, wypowiedziami tych umów, wezwaniami do zapłaty, czy dokumentacją z prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Kompletna dokumentacja powoduje bowiem, że mniejszy jest nakład pracy pełnomocnika w przygotowanie wniosku i dalsze prowadzenie sprawy przed sądem. Mając powyższe na uwadze, wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej czyli tzw. upadłości konsumenckiej
i reprezentację przed sądem (do chwili rozpoznania sprawy przez ten sąd) zaczyna się w naszej Kancelarii od kwoty ok. 2.000 zł.

Powyższe oczywiście dotyczyło wynagrodzenia dla prawnika. Należy jednak pamiętać, że przy składaniu wniosku do sądu, istnieje konieczność uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł oraz ewentualnej opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (w przypadku korzystania ze wsparcia fachowego pełnomocnika).

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk