Przeskocz do treści

Co zrobić w sytuacji, gdy na skutek wypadku komunikacyjnego poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała a sprawca wypadku nie miał wykupionej polisy OC?

27.05.2019 Sprawy odszkodowawcze

W poprzednich moich wpisach sygnalizowałem już, że w niedalekiej przyszłości napiszę coś więcej na temat Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i sytuacji, w których zobowiązany jest on do wypłaty świadczeń na rzecz poszkodowanych.

 

Zacznę może od przypomnienia oczywistego faktu, co do zasady pojazdy mechaniczne (samochody, motory) powinny mieć wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (polisę OC). Chroni ona każdorazowego posiadacza, kierującego pojazdem, dzięki niej bowiem w sytuacji spowodowania komukolwiek szkody w związku z ruchem takiego pojazdu nie musi ona płacić odszkodowania, gdyż obowiązek ten przejmuje ubezpieczyciel, u którego wykupiona została ta polisa. Sytuacja nieco komplikuje się, gdy pojazd nie miał wykupionej polisy OC. Co wówczas? Od kogo poszkodowany może domagać się spełnienia roszczeń odszkodowawczych? Co do zasady odpowiedzialność przejmuje wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, co równie istotne UFG wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony.

 

W tym miejscu nasuwa się dość oczywiste pytanie, no dobrze ale skąd UFG pozyskuje środki na te wypłaty? Środki na wypłaty świadczeń pozyskuje z kilku źródeł. Otóż, każdy z zakładów ubezpieczeń, który zajmuje się sprzedażą polis OC zobowiązany jest przekazywać część uzyskanych składek właśnie na rzecz UFG. UFG zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili, środki pochodzące z tych kar również wspierają działania Funduszu.

 

Zatem jeżeli doznałeś obrażeń w wypadku, czy kolizji drogowej, a sprawca nie miał wykupionej polisy OC to możesz skierować swoje roszczenia do UFG. Zgłoszenia szkód do UFG kierowane są za pośrednictwem wybranego przez poszkodowanego zakładu ubezpieczeń, który ma za zadanie zgromadzić niezbędną dla sprawy dokumentację, a następnie przekazać zgłoszenie wraz z zebraną dokumentacją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Po otrzymaniu tych dokumentów UFG podejmuje decyzję o wpłacie świadczeń odszkodowawczych, bądź odmowie wypłaty, jeżeli nie znajdzie podstawy do przyznania odszkodowania czy zadośćuczynienia. Oczywiście podobnie rzecz się ma w przypadku, gdy nie udało się ustalić sprawcy wypadku (np. zbiegł on z miejsca zdarzenia i nie został wykryty).

Radca Prawny Paweł Kasprzyk