Przeskocz do treści

Rozwód – jak go szybko uzyskać? 7 dobrych rad

09.11.2020 Sprawy rozwodowe

Pytanie co zrobić, aby sprawnie i szybko uzyskać orzeczenie sądu o rozwodzie bardzo często pojawia się podczas moich rozmów z klientami. Co oczywiste, o rozwodzie może zdecydować jedynie sąd, po przeprowadzeniu postępowania i zbadania czy zachodzą ustawowe przesłanki ku temu. Zatem dużo w tym względzie zależy od sprawności samego sądu, ale na szczęście nie wszystko. Małżonek wnoszący pozew rozwodowy może również swoimi przemyślanymi działaniami przyczynić się do tego, aby postępowanie prowadzone było bez niepotrzebnych opóźnień. Na co warto zwrócić uwagę? Poniżej 7 ważnych rad:

1. Dokładnie przemyśl swoją decyzję o rozwodzie

To chyba najistotniejsza rada. Zanim złożysz pozew o rozwód, zastanów się dokładnie. Jeżeli masz wątpliwości, rozważ czy nie chcesz podjąć wcześniej jeszcze innych działań zmierzających do ratowania małżeństwa (możesz np. skorzystać z terapii małżeńskiej, jeżeli oczywiście jest taka wola po stronie obojga małżonków).

2. Przygotuj dobrze pozew. 

Pozew rozwodowy powinien zawierać wszelkie wymagane prawem elementy, winien być również opłacony. Należy także załączyć wszelkie wskazane w jego treści załączniki, w tym odpis skrócony aktu małżeństwa. Wówczas sąd nie będzie wzywał powoda do uzupełnienia braków formalnych i nada sprawie bieg.

3. Nie mnóż niepotrzebnych wniosków dowodowych

Należy zachować umiar i rozsądek co do zgłaszanych wniosków dowodowych. Przykład, nie warto zgłaszać zbyt dużej ilości świadków, którzy powoływani byliby na potrzebę udowodnienia tej samej okoliczności, to niepotrzebnie wydłuża sprawę.

4. Zrezygnuj z orzekania o winie

Warto rozważyć, czy w okolicznościach danej sprawy naprawdę konieczne jest orzekanie przez sąd o tym, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Element ten z reguły jest bardzo konfliktowy, warto jednak pamiętać, że na zgodny wniosek stron sąd zobligowany jest do zaniechania czynności zmierzających do ustalenia, kto ponosi winę i wydawania w tym względzie orzeczenia.

5. Staraj się porozumieć z małżonkiem

Przed wniesieniem pozwu, jeżeli jest to oczywiście możliwe, warto aby małżonkowie w jak największym zakresie porozumieli się co do kwestii, o których w sprawie rozwodowej musi orzekać sąd, są to np. władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, czy też wysokość alimentów płatnych przez jednego z małżonków na dziecko.

6. Nie wnoś w sprawie rozwodowej wniosku o podział majątku

Bardzo mało prawdopodobne jest, aby sąd rozwodowy, już na etapie rozpoznawania sprawy rozwodowej zajął się również kwestią podziału majątku. Tylko w przypadku gdy majątek małżonków jest niewielki (nie mają nieruchomości, drogich samochodów itp.) i między nimi jest zgoda co do sposobu jego podziału, jest szans, że sąd zajmie się tą kwestią. Jeżeli miałoby to wydłużyć sprawę rozwodową, sąd nie zajmie się takim wnioskiem.

7. Skorzystaj z pomocy radcy prawnego bądź adwokata

Posiadanie fachowego pełnomocnika pozwoli Ci na zrozumienie wszelkich zawiłości sprawy rozwodowej i zdecydowanie ułatwi jej prowadzeni.