Przeskocz do treści

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

16.04.2020 Sprawy rozwodowe

O tym, jak długo trwa sprawa rozwodowa decyduje kilka istotnych okoliczność. Najważniejsze z nich moim zdaniem to: ilość dowodów do przeprowadzenia w trakcie postępowania, w tym przesłuchania świadków, czy przeprowadzenia opinii biegłych; sposób procedowania i zaplanowania postępowania przez sąd; obłożenie sprawami danego sądu.

Kluczowym elementem jest postępowanie dowodowe, a więc przeprowadzenie dowodów wskazanych przez strony bądź dopuszczonych przez sąd z urzędu. Oczywistą sprawą jest, że im więcej dowodów do przeprowadzenia np. duża ilość świadków do przesłuchania, konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przeprowadzenia dowodów z dokumentów, tym dłużej trwa cała sprawa rozwodowa. Z reguły to, jak bardzo rozwinięte ma być postępowanie dowodowe uzależnione jest od tego, czy sąd ma ustalić, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz czy rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci (wówczas zachodzi konieczność rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, alimentach, miejscu pobytu dziecka czy ustaleniu kontaktów z dzieckiem). Sprawy z rozbudowanym postępowaniem dowodowym trwają wiele miesięcy, a niekiedy nawet i lata.

Zdecydowanie szybciej kończą się sprawy, w których strony zgadzają się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i nie posiadają dzieci. Wtedy sprawa kończy się bardzo często na jednej rozprawie. Zdarzają się zatem przypadki, że strony uzyskują rozwód po dwóch, trzech miesiącach po skierowaniu pozwu o rozwód do sądu.

Radca Prawny Gdańsk Paweł Kasprzyk