Przeskocz do treści

Czy brak majątku uniemożliwia ogłoszenie upadłości?

22.11.2018 Prawo upadłościowe

Podczas udzielania porad prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej często spotykamy się z pytaniem czy brak majątku wpływa negatywnie na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Klienci obawiają, że w sytuacji, gdy nie posiadają pieniędzy, wartościowych rzeczy ruchomych, nieruchomości czy innego majątku, Sąd rozpoznając ich wniosek o ogłoszenie upadłości oddali go.

Wymaga podkreślenia, iż w przypadku upadłości przedsiębiorcy faktycznie musi on posiadać majątek, który pozwoli na pokrycie kosztów postępowania, wynagrodzenia syndyka etc. Sama opłata od wniosku wynosi w tym przypadku 1.000 zł, a dodatkowo już z wnioskiem o ogłoszenie upadłości muszą złożyć dowód uiszczenia zaliczki na wydatki, które powstaną w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedniego roku (obecnie jest to kwota ponad 4.000 zł).

Zgoła odmienna sytuacja jest w przypadku konsumenta tj. osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest on zobowiązany do uiszczenia jedynie symbolicznej opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości w kwocie 30 zł i nie musi on posiadać żadnego majątku, aby uzyskać orzeczenie o swojej upadłości.

Co więcej, z praktycznego punktu widzenia brak majątku po stronie dłużnika z reguły przyczynia się do szybszego zakończenia postępowania upadłościowego. Bowiem ustanowiony w sprawie syndyk, którego jednym z podstawowych zadań jest objęcie masy upadłości (w uproszczeniu majątku upadłego dłużnika) i zlikwidowanie jej (sprzedaż) ma mniejszą ilość pracy, co wpływa na szybkość prowadzonego postępowania. Dodatkowo ubóstwo masy upadłości konsumenta może również skutkować umorzeniem niespłaconych zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.