Skutki rozwodu dla dzieci

Opr贸cz samych ma艂偶onk贸w, kt贸rzy si臋 rozwodz膮 orzeczenie rozwodu, powoduje istotne skutki dla ich dzieci, zaw艂aszcza tych ma艂oletnich. Z regu艂y rozpada si臋 bowiem rodzina, kt贸ra funkcjonowa艂 cz臋sto zgodnie przez wiele lat. Najbardziej zatem dotkliwym skutkiem dla ma艂oletniego dziecka, jest to, 偶e nie mieszka ju偶 wsp贸lnie z obojgiem rodzic贸w, lecz zgodnie z wyrokiem s膮du ma ustalone miejsce zamieszkania przy jednym z nich. Powoduje to, 偶e ograniczeniu ulegaj膮 jego kontakty z drugim rodzicem. Bardzo cz臋sto, jest to trudna sytuacja dla dziecka. Podobnie jak konieczno艣膰 zaakceptowania nowej partnerki/partnera rodzic贸w.  

Skutki rozwodu dla dzieci

Zar贸wno kwestie zwi膮zane z ustaleniem, z kt贸rym rodzicem na sta艂e ma przebywa膰 ma艂oletnie dziecko, jak r贸wnie偶 ustalenie kontakt贸w drugiego z rodzic贸w z tym dzieckiem, s膮 przedmiotem orzeczenia w sprawie rozwodowej. S膮d w wyroku rozwodowym ustala, u kt贸rego z rodzic贸w b臋dzie zamieszkiwa膰 dziecko, a ponadto zobowi膮zany jest do ustalenia, jak b臋d膮 wygl膮da艂y kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. I tu mog膮 zaistnie膰 dwie sytuacje. Po pierwsze, na zgodny wniosek stron s膮d mo偶e odst膮pi膰 od regulowanie kwestii kontakt贸w z dzieckiem. W贸wczas po rozwodzie strony wsp贸lnie decyduj膮, kiedy dziecko kontaktuje si臋 (np. telefonicznie, mailowo), czy widuje si臋 z rodzicem, z kt贸rym na co dzie艅 ju偶 nie mieszka. Po drugie, kiedy takiego zgodnego wniosku nie ma, to s膮d ustala konkretne dni, sytuacje, w kt贸rych dziecko si臋 widuje z rodzicem, z kt贸rym nie zamieszkuje ju偶 na sta艂e. Przy ustaleniu tych kontakt贸w, s膮d bierze pod uwag臋 m.in. wiek dziecka, jego edukacj臋, charakter pracy rozwiedzionych rodzic贸w, odleg艂o艣膰 mi臋dzy miejscem zamieszkania dziecka a miejscem zamieszkania drugiego rodzica. Po zgromadzeniu tych informacji s膮d z regu艂y okre艣la w jakie dni tygodnia, weekendy, 艣wi臋ta, czy w jakim okresie wakacji lub ferii zimowych, dziecko przebywa u rodzica, z kt贸rym na sta艂e nie zamieszkuje. 

Innym istotnym skutkiem rozwodu dla samego ma艂oletniego dziecka, jest kwestia w艂adzy rodzicielskiej. S膮d musi zdecydowa膰 czy pozostawia pe艂ni臋 w艂adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (wtedy rodzice nadal wsp贸lnie decyduj膮 o sprawach dziecka), czy jednemu z nich ogranicza t臋 w艂adz臋 do wsp贸艂decydowania jedynie o istotnych kwestiach zwi膮zanych z dzieckiem, wskazuj膮c jednocze艣nie jakie s膮 to kwestie (np. kwestia leczenia, wyjazdu na sta艂e za granic臋, czy wyboru szko艂y). W skrajnych wypadkach s膮d mo偶e rodzica nawet ca艂kowicie pozbawi膰 w艂adzy rodzicielskiej. Dzieje si臋 to wtedy, gdy pozostawienie w艂adzy rodzicielskiej danemu rodzicowi nie by艂oby zgodne z dobrem ma艂oletniego dziecka. 

Kolejny skutek bezpo艣rednio rzutuj膮cy na sytuacj臋 dziecka po rozwodzie to alimenty zas膮dzone od jednego z rodzic贸w na rzecz dziecka, a w zasadzie ich wysoko艣膰. Odpowiednio wysokie alimenty, p艂acone terminowo, pozwalaj膮 na zaspokojenie wszelkich potrzeb dziecka. W sytuacji, gdy rodzic zobowi膮zany do p艂acenia aliment贸w, uchyla si臋 od tego obowi膮zku, to bezpo艣rednio odbija si臋 to na sytuacji materialnej dziecka. Kwestia braku alimentacji na rzecz ma艂oletnich dzieci, przez ich rodzic贸w, to powa偶ny problem w naszym kraju, jak si臋 wydaje do dzi艣 nierozwi膮zany. 

Comments are closed.