Przeskocz do treści

Skutki rozwodu dla dzieci

17.08.2020 Sprawy rozwodowe

Oprócz samych małżonków, którzy się rozwodzą orzeczenie rozwodu, powoduje istotne skutki dla ich dzieci, zawłaszcza tych małoletnich. Z reguły rozpada się bowiem rodzina, która funkcjonował często zgodnie przez wiele lat. Najbardziej zatem dotkliwym skutkiem dla małoletniego dziecka, jest to, że nie mieszka już wspólnie z obojgiem rodziców, lecz zgodnie z wyrokiem sądu ma ustalone miejsce zamieszkania przy jednym z nich. Powoduje to, że ograniczeniu ulegają jego kontakty z drugim rodzicem. Bardzo często, jest to trudna sytuacja dla dziecka. Podobnie jak konieczność zaakceptowania nowej partnerki/partnera rodziców.

Skutki rozwodu dla dzieci, alimenty, miejsce zamieszkania - Kasprzyk-Waliszewski

Zarówno kwestie związane z ustaleniem, z którym rodzicem na stałe ma przebywać małoletnie dziecko, jak również ustalenie kontaktów drugiego z rodziców z tym dzieckiem, są przedmiotem orzeczenia w sprawie rozwodowej. Sąd w wyroku rozwodowym ustala, u którego z rodziców będzie zamieszkiwać dziecko, a ponadto zobowiązany jest do ustalenia, jak będą wyglądały kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. I tu mogą zaistnieć dwie sytuacje. Po pierwsze, na zgodny wniosek stron sąd może odstąpić od regulowanie kwestii kontaktów z dzieckiem. Wówczas po rozwodzie strony wspólnie decydują, kiedy dziecko kontaktuje się (np. telefonicznie, mailowo), czy widuje się z rodzicem, z którym na co dzień już nie mieszka. Po drugie, kiedy takiego zgodnego wniosku nie ma, to sąd ustala konkretne dni, sytuacje, w których dziecko się widuje z rodzicem, z którym nie zamieszkuje już na stałe. Przy ustaleniu tych kontaktów, sąd bierze pod uwagę m.in. wiek dziecka, jego edukację, charakter pracy rozwiedzionych rodziców, odległość między miejscem zamieszkania dziecka a miejscem zamieszkania drugiego rodzica. Po zgromadzeniu tych informacji sąd z reguły określa w jakie dni tygodnia, weekendy, święta, czy w jakim okresie wakacji lub ferii zimowych, dziecko przebywa u rodzica, z którym na stałe nie zamieszkuje.

Innym istotnym skutkiem rozwodu dla samego małoletniego dziecka, jest kwestia władzy rodzicielskiej. Sąd musi zdecydować czy pozostawia pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (wtedy rodzice nadal wspólnie decydują o sprawach dziecka), czy jednemu z nich ogranicza tę władzę do współdecydowania jedynie o istotnych kwestiach związanych z dzieckiem, wskazując jednocześnie jakie są to kwestie (np. kwestia leczenia, wyjazdu na stałe za granicę, czy wyboru szkoły). W skrajnych wypadkach sąd może rodzica nawet całkowicie pozbawić władzy rodzicielskiej. Dzieje się to wtedy, gdy pozostawienie władzy rodzicielskiej danemu rodzicowi nie byłoby zgodne z dobrem małoletniego dziecka.

Kolejny skutek bezpośrednio rzutujący na sytuację dziecka po rozwodzie to alimenty zasądzone od jednego z rodziców na rzecz dziecka, a w zasadzie ich wysokość. Odpowiednio wysokie alimenty, płacone terminowo, pozwalają na zaspokojenie wszelkich potrzeb dziecka. W sytuacji, gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, uchyla się od tego obowiązku, to bezpośrednio odbija się to na sytuacji materialnej dziecka. Kwestia braku alimentacji na rzecz małoletnich dzieci, przez ich rodziców, to poważny problem w naszym kraju, jak się wydaje do dziś nierozwiązany.