Przeskocz do treści

Były przedsiębiorca łatwiej uzyska tzw. upadłość konsumencką. Zmiany w przepisach.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw oznacza prawdziwą rewolucję w dostępie do upadłości konsumenckiej dla osób, które w przeszłości prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą. Zrównuje bowiem ich sytuację z sytuacją typowego konsumenta. Dzięki temu na gruncie nowych przepisów będą mogli łatwiej uzyskać w sądzie ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, a w dalszej kolejności oddłużenie.

Obecne przepisy pozwalają bowiem ogłosić upadłość byłego jednoosobowego przedsiębiorcy jeżeli spełniał on określone warunki, zwłaszcza jeżeli wykazał, że będąc do tego zobowiązany w okresie
10 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, złożył wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Tzn. w sytuacji kiedy prowadził jeszcze działalność gospodarczą, a powstał stan niewypłacalności złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości jako przedsiębiorca. Co istotne złożenie takiego wniosku w sytuacji niewypłacalności jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jak jednak pokazało życie, mało która osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wiedziała o tym obowiązku, a jeszcze mniej osób realizowało go w praktyce. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą upadłość kojarzyła się raczej z obowiązkiem przeznaczonym dla dużych podmiotów np. spółek prawa handlowego. Skutkowało to tym, że już po zamknięciu działalności gospodarczej, kiedy były przedsiębiorca składał wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej sąd badał czy złożył on wniosek o swoją upadłość jeszcze jako przedsiębiorca. Jeśli nie, to zobligowany był co do zasady oddalić wniosek o upadłość konsumencką. Wyjątek stanowiły sytuacje, w których sąd dopatrzył się względów słuszności czy humanitarnych.

W nowych przepisach status byłego przedsiębiorcy został zrównany ze statusem konsumenta. Oznacza to, że Sąd nie będzie już w ogóle badał czy były przedsiębiorca składał wcześniej wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Pozwoli to wielu osobom, które posiadają zadłużenie powstałe podczas prowadzenie własnego biznesu na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w dalszej kolejności na oddłużenie.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk