Przeskocz do treści

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. kredytów indeksowanych frankiem szwajcarskim

08.10.2019 Porady prawne

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu zajmowała się zapytaniem prawnym skierowanym do niego przez polski sąd, a dotyczącym sprawy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Wyrok, który zapadł ma niebagatelne znaczenie dla ponad 400 tys. osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w szwajcarskiej walucie.

Otóż w wielkim skrócie, TSUE stwierdził, że w przypadku dostrzeżenia przez sąd krajowy niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych indeksowanych o kurs franka szwajcarskiego tzw. klauzul abuzywnych (taką klauzulą jest między innymi zapis pozwalający bankowi na jednostronne ustalanie kursu szwajcarskiej waluty według, którego później obliczana jest rata kredytu; w umowie często brak jest bowiem jednoznacznych kryteriów pozwalających na zorientowanie się w jaki sposób bank będzie kształtował kurs franka) będzie on mógł, według woli klienta unieważnić całą umowę takiego kredytu bądź wyeliminować z niej zapisy uznane za abuzywne, bez możliwości zastąpienia ich innymi zbliżonymi zapisami np. pozwalających w zamian kursu franka szwajcarskiego stosowanego w danym banku przyjąć średni kurs stosowany przez Narodowy Bank Polski. W tym drugim wypadku dochodzi zatem do tzw. „odfrankowienia” umowy kredytu, a kredytobiorca w praktyce spłaca zobowiązanie w wysokości obliczonej po kursie franka szwajcarskiego z dnia zawarcia samej umowy, bowiem z umowy zostają wyeliminowane zapisy dotyczące jednostronnego ustalania kursu tej waluty przy płatności kolejnych rat.

Niewątpliwe powyższe orzeczenie wpłynie na linie orzeczniczą w wielu sądów w Polsce, które do tej pory próbowały zastępować klauzule umowne niedozwolone w relacjach z konsumentem, innymi zapisami.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk