Przeskocz do treści

Świadczenie „500 plus” wolne od egzekucji

22.06.2016 Porady prawne

Środki otrzymane z rządowego programu „Rodzina 500 plus” nie podlegają egzekucji komorniczej i administracyjnej. Kwestia ta stała się w ostatnim czasie przedmiotem medialnego zainteresowania po tym jak okazało się, że środki przeznaczone na wychowywanie dzieci mogą być wykorzystane zupełnie w innym celu, na przykład na spłatę długów rodziców.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, komornicy sądowi zgłaszali, że istnieje ryzyko zajęcia świadczenia wychowawczego, które trafia na rachunki bankowe osób uprawnionych (rodziców). Podnosili przy tym, że nie będą w stanie zweryfikować, czy środki znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika stanowią świadczenie wychowawcze, co w efekcie doprowadzi do ich zajmowania na poczet prowadzonych egzekucji. Choć znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyraźnie wyłączają możliwość prowadzenia egzekucji ze środków otrzymanych w ramach programu 500 plus, to zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli samorządu komorniczego takie rozwiązanie jest niewystarczające i nie zapewnia należytej ochrony przed egzekucją. Zajmując bowiem środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym, niejednokrotnie trudno jest określić, z jakiego źródła one pochodzą, czy jest to np. wynagrodzenie za pracę dłużnika, czy może właśnie środki przeznaczone na wychowanie dzieci wypłacane w ramach nowego programu rządowego.

Aby zapewnić efektywność obecnej regulacji, wyłączającej pieniądze z programu 500 + spod egzekucji, niezbędne są dalsze zmiany legislacyjne, uwzględniające współdziałanie w tym zakresie organów właściwych do wypłaty świadczeń, komorników i banków. W innym wypadku aktualnie obowiązujące przepisy nie będą w pełni skuteczne, a dłużnicy uprawnieni do otrzymania świadczenia wychowawczego, w obawie przed zajęciem należnych im środków, będą decydować się na ich odbiór wyłącznie w formie gotówkowej.

Rozwiązaniem w tym zakresie może okazać się projekt nowelizacji ustawy autorstwa Prezydenta RP, który już został skierowany do Sejmu. Zaproponowano w nim m.in. wyłącznie świadczenia wychowawczego spod egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

Przypomnijmy, że kancelaria zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw o alimenty.

Gdańsk, tel. + 48 58 380 86 86+ 48 504 920 922, e-mail: [email protected]

Sprawdź też: Alimenty Gdańsk