Przeskocz do treści

Odszkodowanie za poniesione przez poszkodowanego koszty dojazdów do placówek medycznych i na rehabilitację

09.04.2020 Sprawy odszkodowawcze

Jak stanowi art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego:  W razie  uszkodzenia  ciała lub wywołania  rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Zgodnie z przywołanym przepisem na sprawcy wypadku bądź zakładzie ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej sprawcy np. wypadku komunikacyjnego ciąży obowiązek naprawienia szkody obejmującej wszelkie wydatki, które poniósł poszkodowany w związku z leczeniem.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że naprawienie szkody obejmuje również koszty, które poszkodowany poniósł na dojazd do lekarzy, czy rehabilitację. Są to bowiem oczywiste wydatki ponoszone w trakcie leczenia.

Rodzi się pytanie jak obliczyć te koszty?

Odpowiadając na to pytanie chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Otóż koszty te musi obliczyć i udowodnić poszkodowany. To na nim ciąży obowiązek, udowodnienia, że poniósł wydatki na dojazd do lekarza czy na zabiegi rehabilitacyjne. Konieczność odbycia konkretnej wizyty powinna wynikać z dokumentacji medycznej. W oparciu o dokumentację medyczną można obliczyć te koszty, posługując się przykładowo tzw. kilometrówka, lub faktycznym zużyciem paliwa za przejechaną odległość oraz jego kosztem. Jeżeli ktoś poruszał się taksówkami, to winien gromadzić faktury potwierdzające koszt przejazdu. Natomiast osoby poruszające się komunikacją publiczną mogą posłużyć się cenami biletów.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk