Przeskocz do treści

Odszkodowanie za utracony zarobek. Kiedy i komu przysługuje?

07.04.2020 Sprawy odszkodowawcze

Jednym z roszczeń, które przysługuje poszkodowanemu, który doznał obrażeń w wypadku komunikacyjny jest odszkodowanie za utracony zarobek.

Z reguły poszkodowany, który doznał obrażeń na skutek wypadku przez jakiś czas wyłączony jest z życia zawodowego. Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie, a poszkodowany poddaje się leczeniu. W takiej sytuacji często dochodzi do tego, że poszkodowany traci część zarobków, dochodów. Ten ubytek winien być zrekompensowany przez sprawcę wypadku, bądź zakład ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej sprawcy szkody. 

Najlepiej posłużyć się przykładem dla wyjaśnienia istoty tego roszczenia odszkodowawczego.

Osoba zatrudniona na umowie o pracę, która doznała obrażeń w wypadku i poddaje się leczeniu przebywając na zwolnieniu lekarskim, co do zasady otrzymuje tzw. wynagrodzenie chorobowe,
a później zasiłek chorobowy w wysokości 80%. Zatem, jej dochody zmniejszyły się o 20 %. Sprawca szkody, bądź ubezpieczyciel winien naprawić tą szkodę i wpłacić odpowiednią kwotę odpowiadającą tym 20%. Należy pamiętać, że poszkodowany musi precyzyjnie udowodnić kwotę, którą stracił, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim, przedkładając odpowiednie dokumenty od pracodawcy czy z ZUS.

Oczywiście roszczenie to przysługuje nie tylko pracownikom, ale każdemu, kto nie mógł pracować, zrealizować jakiegoś zlecenia, projektu i przez to stracił dochód/zarobek. Kluczowa rzecz to udowodnienie wysokości tej straty, ten obowiązek spoczywa na poszkodowanym. 

Radca Prawy Paweł Kasprzyk