odsetki dla poszkodowanego

Od kiedy należą się poszkodowanemu odsetki? Czyli spór o odsetki na przykładzie sprawy o zadośćuczynienie za potrącenie rowerzysty, prowadzonej przez Kancelarię

Powszechną praktyką jest, że poszkodowani domagają się w ramach postępowań sądowych zapłaty nie tylko świadczeń związanych z samym wypadkiem, takich jak zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty leczenia, czy odszkodowania za utracony zarobek ale również odsetek ustawowych za opóźnienie … Czytaj dalej